Talent en creativiteit Doc bevat belangrijke paragrafen waarin studenten het belang van talent in het leven van een individu wordt uitgelegd, en de noodzaak om dit te ontwikkelen, aangezien talent een aangeboren natuur is die God in de mens heeft geschapen en in hem heeft gedeponeerd. We ontdekken dat veel studenten over diverse vaardigheden beschikken. talenten op verschillende gebieden, maar kunnen ze niet ontdekken, dus het is noodzakelijk om studenten hierover te onderwijzen om hen te helpen het te ontdekken.

Schoolradio over talent en creativiteit

Schoolradio over talent

Schoolradio is een van de belangrijkste elementen waaraan speciale aandacht moet worden besteed door het schoolbestuur, omdat het leerlingen veel van de informatie biedt die ze op deze leeftijd nodig hebben. Het is dus noodzakelijk om de belangrijke onderwerpen te kiezen die leerlingen moeten leren.

Eén van de belangrijke onderwerpen die aan bod moet komen is het presenteren van een radio-uitzending over talent, waarbij leerlingen moeten weten wat talent is? Wat is het belang ervan? Hoe kan het worden ontwikkeld?

Talent is een van de belangrijkste dingen die iemand bezit, aangezien het al op jonge leeftijd begint te verschijnen. Het is dus noodzakelijk om leerlingen ermee kennis te laten maken, zodat ze het op de juiste manier kunnen ontwikkelen, en zodat ze in de toekomst een effectief en succesvol persoon kunnen worden. belangrijk persoon in de samenleving, dus de persoon heeft niets te maken met zijn uiterlijk, maar zijn rol is beperkt om het te ontdekken en te ontwikkelen.

Radio-adres

Radio over talent.

Aantal paragrafen

8 paragrafen.

Radiodoelstellingen

Studenten ontdekken hun talenten.

Mis ook niet: Een podcast over vrijwilligerswerk op school


Een schoolradiopresentator over talent


Schoolradio over talentSchoolradio over talent

De introductie wordt beschouwd als de eerste stap die de start van schoolradio aangeeft, die het onderwerp kort moet omvatten en kan praten over de redenen voor het kiezen van het onderwerp en het belang ervan in het leven van studenten. de introductie kan als volgt zijn:In de naam van God, de Barmhartige, de Meest Barmhartige. Vandaag presenteren we u onze schoolradio-uitzending waarin we een van de belangrijkste onderwerpen bespreken waar velen van ons profijt van hebben, namelijk talent, omdat het een van de belangrijkste onderwerpen is. belangrijkste aangeboren kenmerken die God aan mensen geeft, die van student tot student verschillen. Hij spoort ons ook aan om deze te ontwikkelen en er op de juiste plaatsen van te profiteren. Het draagt ​​bij aan het bieden van voordeel voor mens en samenleving.


1- De passage in de Heilige Koran over talent


Het beste waarmee een radio kan beginnen is het horen van de beste spraak, namelijk het woord van God, zoals in sommige verzen wordt vermeld dat God de mens met vele talenten heeft begiftigd, waarvan de meest prominente de gave van de geest is die onderscheid maakt hem van andere wezens, en hij moet het ontwikkelen om te volgen wat God ons heeft opgedragen te doen in de Sharia. Onder de verzen die dit aangeven en die we u op de radio presenteren, zijn:

De Almachtige God zegt: “O mensen, als jullie twijfelen aan de opstanding, dan hebben Wij jullie inderdaad uit stof geschapen, daarna uit een druppel sperma, daarna uit een stolsel, en vervolgens uit een embryo, geschapen en ongeschapen, zodat Wij Ik zal het jullie duidelijk maken: Wij leggen in de baarmoeder vast wat Wij willen voor een bepaalde tijd, waarna Wij jullie als baby's voortbrengen, zodat jullie volwassen mogen worden.'

God de Almachtige zei: “Inderdaad, in de schepping van de hemel en de aarde, en de afwisseling van nacht en dag, en de schepen die op zee varen ten behoeve van de mensen, en in wat God uit de hemel heeft neergezonden. water.” Daarna bracht Hij de aarde ermee tot leven nadat zij was gestorven, en verspreidde daarin elk levend wezen, en het voorbijgaan van de wind en de wolken die tussen de hemel en de aarde werden onderworpen – dit zijn tekenen voor een volk dat de rede gebruikt. .

Mis het ook niet: Radio over vriendelijkheid, compleet met paragrafen


2- Een segment op een schoolradio-uitzending over talent


Na het lezen van verzen uit de Heilige Koran was het voor ons noodzakelijk om enkele van de hadiths te leren kennen die door de Heilige Profeet werden genoemd, aangezien dit de beste toespraak is na de Heilige Koran. Het was voor ons noodzakelijk om de hadiths te vermelden die ons ertoe aanzetten onze talenten te ontwikkelen, en ze worden als volgt weergegeven:

De Boodschapper van God, moge God hem zegenen en hem vrede schenken, zei: (Een sterke gelovige is beter en meer geliefd bij God dan een zwakke gelovige, en in alles is er goeds. Streef naar wat jou ten goede zal komen en zoek hulp bij God en Als je iets overkomt, zeg dan niet: als ik zus en zo had gedaan, zou het zus en zo zijn geweest, maar zeg dat God het heeft bepaald en wat Hij wil, doet Hij. Als je het werk opent van Satan)

.

Er werd een hadith overgeleverd op gezag van Anas bin Malik, die zei: De Boodschapper van God, moge Gods gebeden en vrede met hem zijn, zei: “De meest barmhartige van mijn natie voor mijn natie is Abu Bakr, de meest vurige van hen. in het gebod van God is Omar, de meest waarheidsgetrouwe van hen in bescheidenheid is Othman, de meest deskundige van hen met betrekking tot toegestaan ​​en verboden is Muadh bin Jabal, de meest strikte van hen is Zaid bin Thabit, de meest geleerde van hen is Ubayyah, en voor elke natie. De betrouwbare en betrouwbare van deze natie is Abu Ubaidah bin Al-Jarrah.

Deze hadith geeft aan dat de Boodschapper zich bewust was van enkele kwaliteiten, vaardigheden en talenten die zijn metgezellen onderscheidden.


3- Een paragraaf over talent


Schoolradio over talentSchoolradio over talent

Talent is een natuurlijke aard waarmee een persoon wordt geschapen en heeft er niets mee te maken. Er zijn veel soorten talenten en ze verschillen van persoon tot persoon, en worden vertegenwoordigd door intelligentie en het vermogen om te onthouden en te begrijpen.

Er zijn ook enkele creatieve talenten, die tot uiting komen in tekenen, kalligrafie, poëzie, schrijven en innovatie, en al deze talenten zijn een zegen van God en in verschillende mate aan de mens gegeven.

De meeste mensen hebben talenten, maar velen van hen kunnen ze niet ontdekken. Als iemand zijn talenten kent, moet hij een rol spelen bij de ontwikkeling ervan. Methoden voor het ontwikkelen van talenten variëren afhankelijk van hun type.

Dit kan gedaan worden door te lezen, gebruik te maken van de tijd, hulp te zoeken bij experts en training, zodat hij zijn talent kan ontwikkelen dat hem tot een nuttig en effectief persoon in de samenleving maakt.

Mis het ook niet: Een schoolradio-uitzending over ambitie en succes, met inleiding en afsluiting


4- Paragraaf Wist je dat?


Het onderdeel Wist je dat kan worden gepresenteerd in een schoolradio-uitzending over hoogbegaafdheid, waarin een groot aantal belangrijke informatie over hoogbegaafdheid wordt weergegeven in het format Wist je dat? In deze paragraaf kan een deel van de volgende informatie worden gebruikt:

 • Wist je dat talent ontwikkeld moet worden door er effectief mee aan de slag te gaan?

 • Wist je dat getalenteerde mensen veel vaardigheden hebben op één vakgebied, waardoor ze zich onderscheiden van anderen?

 • Een getalenteerd persoon heeft geen vrije tijd en gebruikt deze om zijn talent te ontwikkelen?

 • Wist je dat lezen een middel is om talent te ontwikkelen?

 • Kun je mentale vaardigheden ontwikkelen door te lezen, omdat het informatie ontwikkelt en het vermogen om te begrijpen vergroot?

 • Wist je dat talent al op jonge leeftijd ontstaat?

 • Dat hoogbegaafden zichzelf meer kunnen vertrouwen dan anderen, omdat talent resulteert in psychologische voldoening die hem zo maakt?

 • Wist je dat ieder van ons een uniek talent heeft, dat voor hem misschien niet voor de hand ligt, maar dat hij er op alle mogelijke manieren aan moet werken om het te ontdekken?


5- De wijsheidsparagraaf over talent


Schoolradio over talentSchoolradio over talent

De wijsheidsparagraaf is een van de paragrafen die aan de schoolradio kan worden toegevoegd en bestaat uit het noemen van enkele spreekwoorden en gezegden die talent uitdrukken en de ontwikkeling ervan bevorderen. Het is mogelijk om een ​​aantal van de volgende wijsheden te gebruiken in de radio-uitzending getiteld Talent:

 • Talent is het pad van licht dat een individu volgt te midden van de duisternis van monotonie, traditie en routine.

 • Elk type talent wordt niet als ouderwets beschouwd, hoeveel tijd er ook is verstreken, maar de eigenaar moet er voor zorgen en ervoor zorgen dat het wordt voorzien van alles wat nieuw en geavanceerd is.

 • Je moet oppassen voor luiheid, want dit is de eerste vijand van talent. Jouw luiheid kan je talent doden voordat het geboren wordt.

 • Het beste talent is intelligentie, en het ergste ongeluk is onwetendheid.

 • Talent is een grote zegen, en het koesteren ervan is een verstandig ambacht.

 • Als je niet probeert iets te doen dat verder gaat dan wat je beheerst, zul je nooit vooruit komen.

 • Er zijn veel kwalificaties, en mensen worden niet beoordeeld op hun kwalificaties, maar op het gebruik ervan.

 • Ieder mens heeft een talent, maar als je oordeelt dat een vis faalt omdat hij niet in een boom kan klimmen; Het heeft haar zwemtalent gedood.

 • Een van de verheven moraal van een creatief persoon is om de geheimen van zijn ervaring te verspreiden, anderen te onderwijzen, beginners te omarmen en de horizon van creativiteit voor hen te openen.

 • Met doorzettingsvermogen, hard werken en het ontwikkelen van de talenten die God je heeft gegeven, zul je al je doelen en ambities bereiken.

 • Het talent dat in je verborgen ligt, is als een goudmijn, en je bent erg blij als je het vindt en eraan werkt om het te ontwikkelen.

Mis het ook niet: Schoolradio-uitzending integraal over sport


6- Een poëziesegment op de radio over talent


Een van de paragrafen waar leerlingen hun toevlucht toe kunnen nemen op de schoolradio, waar velen aan toevoegen, is poëzie. In het licht van het gesprek over talent op de schoolradio was het voor ons nodig om enkele poëtische verzen te noemen die talent uitdrukken, en tussen de verzen die gebruikt kunnen worden zijn:

Mijn talent marcheert in de processie van uitstraling

En mijn idee werd aangewakkerd door het licht van mijn creativiteit

Ik zie dat de wensen waar ik op hoopte zijn gegroeid

God heeft mij voorzien van een herder voor mijn volk

Verlangend en opgewonden opende ik mijn oogleden

Ik loop in vreugde en liefde is mijn ritme

Alle paden die ik zoek zijn geopend

Het licht scheen zowel boven als beneden

Ik reed op het paard van glorie en vertrok

Ik zeg tegen het Westen: vandaag is het genoeg om mij te onderwerpen

Ik begraaf mijn gedachten niet langer en verberg ze niet langer

Ik klaag niet langer over mijn slechte omstandigheden

Ik rouwde niet langer om mijn geluk, ik liep vrolijk

Ik streef ernaar om mijn dromen en ambities te verwezenlijken

Morgen, als God het wil, zal mijn talent vrucht dragen

En laat het universum erin stromen.

Mis ook niet: Inleiding tot een schoolradio-uitzending over de Boodschapper, moge God hem zegenen en vrede schenken


7- Het smeekbedegedeelte


Smeekbede is een van de belangrijkste elementen van de schoolradio die niet achterwege kunnen blijven. Het is een van de segmenten die bij voorkeur aan de radio kunnen worden toegevoegd, omdat het starten van de schooldag met smeekbede de dag tot een zegen en succes maakt. van de titel van de radio die verband houdt met talent, was het noodzakelijk om een ​​keuze te kiezen die bij het onderwerp past, en daar moet ook rekening mee worden gehouden. Het past bij de student die levert, en een van de volgende smeekbeden kan worden gebruikt:

 • O God, inspireer mij met kennis waardoor ik Uw geboden kan kennen en Uw verboden kan vermijden, en schenk mij de welsprekendheid van het begrip van de Profeten. En de welsprekendheid van het onthouden van de boodschappers en de snelheid van inspiratie van de naaste engelen, en leer mij de geheimen van jouw wijsheid, o eeuwig levende, o eeuwig levende.

 • O God, o leraar van Mozes, leer mij, en de leraar van Salomo liet mij het begrijpen, en ik gaf Luqman wijsheid en een beslissende toespraak, en Wij gaven hem wijsheid en een beslissende toespraak.

 • O God, ik zoek toevlucht bij U tegen kennis die niet nuttig is, tegen een hart dat niet bang is, tegen een ziel die niet tevreden is, en tegen een smeekbede die niet wordt beantwoord. O God, ik vraag U om voordeel. Kennis en voorbede O God, ik vraag u om mij tot een van uw rechtvaardige dienaren te maken. Ik zoek uw voldoening en de voorbede van Zijn Profeet, moge God hem zegenen en hem vrede schenken.

 • O God, zegen onze meester Mohammed met een zegen die ons eert met het licht van begrip uit de duisternis. Aarzeling en illusie, en u maakt voor ons duidelijk wat moeilijk is totdat het wordt begrepen, en u opent voor ons de visies van degenen die het weten, en u maakt ons tot de oprechte, werkende geleerden en tot de besten van uw creatie.


8- Vraag- en antwoordgedeelte


Radio over talentdoc Radio over talentdoc

Een van de belangrijke radiosegmenten die door leerlingen worden gepresenteerd, bestaat uit het stellen van enkele vragen over talent en het bieden van de mogelijkheid aan de rest van de leerlingen om deel te nemen aan de schoolradio door die vragen te beantwoorden. Het is ook mogelijk om enkele aanmoedigingsprijzen aan te bieden bij het verkrijgen van de juiste antwoorden, en via het onderwerp Een schoolradio-uitzending over talent. Het is mogelijk om enkele van de volgende vragen te gebruiken:

een vraag

Antwoord

Wat betekent talent?

Uitmuntendheid in één onderwerp boven andere.

Wat zijn de soorten talenten?

Aangeboren, verworven.

Wat is het belang van de Talentweek?

Benadrukt en stimuleert talent.

Wat zijn de manieren om talent te detecteren?

Tests, persoonlijke interviews.

Wat onderscheidt hoogbegaafde mensen?

Uitmuntendheid in studie, verbeeldingskracht en creativiteit.

Hoe worden hoogbegaafde mensen behandeld?

Geef ze zorg en toezicht.

Wat zijn de middelen om talent te ontwikkelen?

Lezen en profiteren van vrije tijd.

Wat onderscheidt hoogbegaafde mensen?

Moed en liefde voor het werk.

Mis ook niet: Schoolradio over de mediaConclusie van een schoolradio-uitzending over talent


De laatste paragrafen waarmee we de radio afsluiten, die het einde van de paragrafen aangeven, en waarin een eenvoudige samenvatting wordt vermeld die het onderwerp radio bestrijkt, en we u de conclusie kunnen presenteren van een schoolradio-uitzending over talent via het volgende:Aan het einde van de radio, waarin we enkele belangrijke paragrafen presenteerden, moesten we het belang van talent samenvatten, dat tot uiting komt in het toevoegen van veel aan iemands leven, omdat het aangeeft dat hij over een hoog niveau van intelligentie en kennis beschikt. en het is ook mogelijk voor een persoon om zijn talenten te exploiteren door diensten te verlenen waarvan hij en de samenleving profijt zullen hebben. Nadat we u de belangrijkste informatie hebben verstrekt waarvan we hopen dat deze u ten goede is gekomen, sluiten we onze uitzending af met een gebed, waarin we u vragen God zal ons en u ten goede komen.

“.