Het smeken wordt beschouwd als een van de belangrijkste en grootste daden van aanbidding waartoe een moslimdienaar zijn toevlucht neemt, wat de oprechtheid van zijn geloof in zijn Heer aangeeft en zijn vertrouwen in Hem alleen, zonder enige partner. brengt goedheid, zegen en overvloedig voedsel voor een persoon en opent de deuren naar God en geluk voor hem.

De mooiste smeekbede ter wereld is geschreven

De mooiste smeekbede tot God geschreven

Mijn Heer, ik heb u de smeekbeden toevertrouwd die mijn hart hebben gevuld, dus beantwoord ze voor mij, O Genadevolle. O God, geef mij goed nieuws over wat mij gelukkig zal maken, en U bent de beste van degenen die goed nieuws brengen .

O God, ik vraag U om al het goede, zowel onmiddellijk als aanwezig, wat ik ervan heb geleerd en wat ik niet wist, en ik zoek toevlucht bij U tegen al het kwaad, onmiddellijk en aanwezig, wat ik wist en wat ik niet wist Weet het. O God, ik vraag u om het goede dat uw dienaar en uw Profeet u hebben gevraagd, en ik zoek toevlucht bij U tegen het kwaad waartegen uw dienaar en Profeet toevlucht zochten. Oh God, ik vraag u om het Paradijs en welke woorden of daden dan ook breng het dichterbij, en ik zoek toevlucht bij U tegen de Hel en welke woorden of daden het ook dichterbij brengen, en ik vraag u om elk besluit dat u voor mij hebt gemaakt goed te maken.)

De mooiste smeekbede tot God

Het is een van de smeekbeden waar veel mensen naar zoeken als middel om dichter bij hun Schepper te komen. Er is niets beters dan hun toevlucht te nemen tot Hem, de Almachtige, en Hem aan te spreken met de beste smeekbedezinnen. Het is de solide pijler waarop waarop we vertrouwen als de winden van de wereld op ons waaien en ons naar rechts en naar links voeren. Op dat moment zal niets ons ten goede komen behalve vertrouwen op God. De Almachtige God geeft geen dienaar terug die naar Hem toe gaat.

O God, ik vraag U om eeuwig geloof, ik vraag U om een ​​nederig hart, en ik vraag U om nuttige kennis.

Ik vraag U om oprechte zekerheid, ik vraag U om een ​​waardevolle religie, ik vraag U om bescherming tegen elke aandoening, ik vraag U om volledig welzijn, ik vraag U om blijvend welzijn, ik vraag U om dankbaarheid voor mijn welzijn -zijn, en ik vraag U om rijk te zijn in de behoefte aan mensen.

O Meest Genereus, wij bidden tot U om ons te zuiveren van alle kwade daden, en ons tot de hoogste rangen voor U te verheffen

En dat het ons mag bereiken tot de hoogste doelen van alle goede daden in het leven en na de dood.

De mooiste smeekbede ter wereld is zeldzaam

Het mooiste avondgebedHet mooiste avondgebed

O God, schenk mij een verandering ten goede in mezelf en mijn situatie, schenk mij wat ik wens, en maak mij geen pijn of last voor iemand van uw schepping.

O God, beroof mij niet van Uw goedheid door mijn gebrek aan dankbaarheid, laat mij niet in de steek door mijn gebrek aan geduld, en houd mij niet verantwoordelijk voor mijn gebrek aan het zoeken naar vergeving, want U bent de Genadevolle Wiens genade alles omvat. .

Oh God, U bent mijn genoegdoening, mijn agent, mijn kracht en mijn zwakte. Oh God, U bent degene die mijn gebrokenheid geneest, en U bent degene die mijn wonden troost. Leg mijn behoeften niet in de handen van wie dan ook van jouw creatie, en bescherm mij tegen anderen dan jij.

Het mooiste gebed om dingen gemakkelijker te maken

O God, maak heel Uw schepping dienstbaar aan mij

Net zoals je de zee aan onze meester Mozes onderwierp, vrede zij met hem, en hun hart voor mij verzachtte zoals ijzer dat voor David verzachtte, vrede zij met hem, spreken ze alleen met jouw toestemming, hun voorhoofden zijn in jouw greep, en hun hart ligt in jouw handen, je kunt erover beschikken zoals je wilt, o bekeerling van harten, maak mijn hart standvastig op jouw religie.

Het best beantwoorde gebed

De moslimdienaar moet zich houden aan een aantal voorwaarden en etiquette, zodat zijn smeekbede door zijn Heer de Almachtige zal worden beantwoord, en onder deze voorwaarden zijn: oprechtheid van intentie tegenover God en geen smeekbeden jegens iemand anders, goede gedachten in hem hebben en de zekerheid dat hij dat zal doen. antwoord hem later of eerder, en nederigheid.

Het is noodzakelijk om een ​​aanwezig hart te hebben en volhardend te zijn in het smeken en het antwoord niet overhaast te geven. Eet, drink en kleed je goed, doe veel goede daden en vermijd het begaan van zonden en verboden zonden, en vermijd agressie tijdens het smeken.

De mooiste smeekbede tot GodDe mooiste smeekbede tot God

O God, wij vragen U, O Vergevingsgezind, O Barmhartig, om de deuren van antwoord op onze gebeden te openen.

Oh God, breng ons niet teleurgesteld terug.. en geef ons het beste van wat aan uw rechtvaardige dienaren is gegeven.. Oh God, en keer ons niet af van de zee van uw goedheid als verliezers.. noch verloren of misleid .. en vergeef ons, O Meest Barmhartige van de Barmhartige..

O God, laat ons behoren tot degenen die het Paradijs beërven en breng goede tijdingen van geest en basilicum

En een God die niet boos is. O God, maak ons ​​hart nederig vanwege uw vroomheid en laat onze ogen tranen vergieten van uw angst en maak ons, o Heer, onder de mensen van vroomheid en de mensen van vergeving.

De mooiste smeekbeden die het hart troosten

Een persoon streeft altijd naar vrede in zijn hart en geest, en om dit te bereiken moet hij dicht bij zijn Schepper komen en de hele zaak aan Hem delegeren. Glorie zij Hem, en tevreden zijn met wat Hij voor hem heeft verdeeld en zeker dat wat hij kiest het meest geschikt en het beste is. Hij moet ook regelmatig smeekbeden doen en volhardend zijn in het vragen. Er zijn veel smeekbeden die kunnen worden gereciteerd. Ze worden naar de Almachtige God gestuurd, op zoek naar gemoedsrust en rust van ziel en hart. inbegrepen:

De mooiste smeekbede tot GodDe mooiste smeekbede tot God

O God, schenk ons ​​tevreden zielen, borsten vrij van zorgen en harten met uw liefde

Maak ons ​​vrij en schenk ons ​​een goede gezondheid. O Heer, wees mijn kracht als ik gebroken ben, wees mijn zekerheid als U weet dat mij onrecht wordt aangedaan, wees mijn licht en leiding als ik val en struikel.

O Heer, als ik in nood slaap, maak me dan wakker met opluchting, en als ik in verdriet slaap, maak me dan wakker

Met vreugde, en als ik moeilijk slaap, maak me dan met gemak wakker.

O God, houd mijn geest niet bezig met wat hem zorgen baart, noch mijn hart met waar hij geen medelijden mee heeft

Verspil mijn tijd niet met wat nutteloos is, maar wees de mijne en wees bij mij en maak mij sterker en rijker door jou.

Het mooiste gebed om verlichting

Wanneer iemand door een bepaalde ramp of nood wordt getroffen, voelt hij zich extreem verdrietig en benauwd, en de wereld zegeviert voor zijn ogen. Er is geen manier om dit slechte gevoel te verdrijven, behalve door zijn toevlucht te nemen tot de Almachtige God, Zijn hulp te zoeken en tot Hem te bidden. Hem te verzoeken de beproevingen en moeilijkheden waarin hij verkeert van hem weg te nemen. Er zijn veel smeekbeden genoemd in de nobele Sunnah van de Profeet om verlichting te zoeken bij de Almachtige God, waaronder:

O verlichter van zorgen en wegnemen van nood, beantwoorder van de gebeden van degenen in nood, Meest Barmhartige van deze wereld en het Hiernamaals en barmhartig voor hen. U hebt medelijden met mij, dus heb medelijden met mij met een genade die mij vrij zal maken van de genade van iemand anders.

O God, breng de ochtend tot stand en zorg voor de nachtrust, en de zon en de maan zijn onze voldoende. Betaal mijn schuld af, verrijk mij van de armoede en geef mij plezier van mijn gehoor, mijn zicht en mijn kracht op uw pad O God, breid uw zegeningen, uw barmhartigheid, uw genade en uw levensonderhoud over ons uit. Ik zoek uw leiding om mijn zaken te leiden, en ik zoek mijn toevlucht bij U tegen het kwaad van mijn ziel.

Het mooiste gebed voor de doden geschreven

Een kort gebed voor de dodenEen kort gebed voor de doden

Een gebed voor de doden, o God, maak zijn zaken gemakkelijk voor hem en maak wat erna komt gemakkelijk voor hem

En maak hem gelukkig door jou te ontmoeten, maak waar hij uit voortkwam beter dan waar hij uit voortkwam, O Meest Barmhartige, O Hij die de kleinste kleine dingen niet moeilijk voor hem maakt, noch de grootste van de grote moeilijkheden moeilijk maakt voor hem, maak de pijn van de dood gemakkelijk voor hem, en heb medelijden met hem bij zijn arrestatie, en maak hem blij nadat hij is gestorven door u te ontmoeten. O God, wij smeken u, en we zweren bij u, dat u medelijden met hem zult hebben. Martel hem niet en bevestig hem wanneer daarom wordt gevraagd. Oh God, behandel hem met wat jij zijn familie bent, en behandel hem niet met wat hij zijn familie is, en beloon hem voor het goede doen met vriendelijkheid, en voor het verkeerde doen met vergeving en vergeving. Oh God, als hij welwillend is, vermeerder zijn goede daden, en als hij aanstootgevend is, negeer dan zijn slechte daden, o Heer der werelden.

De mooiste smeekbede om dichter bij God te komen

Sommige mensen zijn misschien in de war bij het kiezen van de methode van smeekbede en weten niet met welke woorden ze de Almachtige God moeten aanroepen, maar er is geen specifieke formule voor smeekbeden, dus iedereen kan zijn schepper aanroepen met welke smeekbeden hij maar wil, rekening houdend met het naleven van de voorwaarden en etiquette van smeekbeden.

Tot deze etiquette behoren: oprechtheid van intentie jegens de Almachtige God, het gezicht naar de Qiblah, en aandringen op smeekbeden. Het verdient de voorkeur om tijden te kiezen waarop smeekbeden worden verhoord, zoals: tussen de oproep tot gebed en de iqamah, het tijdstip van de neerwerping, wanneer er valt regen, enzovoort.

De mooiste smeekbede om gedachten te herstellen en met foto'sDe mooiste smeekbede om gedachten te herstellen en met foto's

O God, ik vraag U om succes op mijn pad, troost in mijn ziel en gemak in mijn zaken.

Mijn Heer, ik zoek mijn toevlucht bij U tegen de afleiding van de zaak, de aanraking van kwaad en de pijn van de borst.

O God, doe mij voordeel met wat U mij hebt geleerd, leer mij wat mij ten goede zal komen, en vergroot mijn kennis

Oh God, accepteer mijn goede daden, en ik vraag U om de hoogste graden van het Paradijs. Oh God, open de oren van mijn hart voor Uw herinnering, en schenk mij gehoorzaamheid aan U, gehoorzaamheid aan Uw Boodschapper en implementatie van Uw Boek.

Het mooiste gebed voor je geliefde

 • O God, maak zoveel goed voor hem als er op de aarde is en voor degenen die zich daarop bevinden, en verwijder hem van zijn zonden zoals u afstand nam tussen het Oosten en het Westen.

 • O Heer, toen U liefde voor hem in mijn hart plantte, schenk hem levensonderhoud waar hij het niet verwachtte, want U bent capabel en niemand anders kan dat.

 • O God, schenk hem ter wille van al uw mooie namen een deel van de goedheid, beter dan waar ik op hoop.

 • Ik vraag de Almachtige God, net zoals Hij ons samenbracht in Zijn wereld, om ons te verzamelen in de schaduw van Zijn genade op de Dag waarop er geen schaduw zal zijn behalve Zijn schaduw.

 • Heer, schenk hem verlichting waardoor hij de angst die hij heeft doorgemaakt zal vergeten, en inspireer hem met vroomheid en geloof waardoor hij U altijd en voor altijd zal bedanken voor zijn zegen.

Het mooiste korte gebed

Smeekbeden zijn de basis en het hart van aanbidding, en het is de verbinding tussen de dienaar en zijn Heer. Hij, glorie zij Hem, hoort graag de stem van zijn dienaren terwijl zij bij Hem smeken en smeken tot Hem. We vinden altijd wel iemand nalatig in zijn recht op zijn Schepper, en dit is wat van hem verlangt dat hij zijn toevlucht tot Hem neemt met de mooiste en meest oprechte smeekbeden die uitgaan van een hart vol nederigheid en zonder angst.Er is niets anders in dit wereldse leven dan Hij, de Almachtige.

 • O God, ik zoek mijn toevlucht bij U tegen het kwaad van mezelf, tegen het kwaad van elke opstandige duivel, tegen het kwaad van elke koppige tiran, en tegen het kwaad van elk slecht besluit.

 • De mooiste smeekbede, o God, ik vraag u oprecht op U te vertrouwen en goede gedachten in u te hebben.

 • Oh God, leid mij, leid mij dan, leid mij dan, breng mij dan naar U. En ik verbeter mijn karakter, dus ik verbeter mijn karakter. Werp uw hoop in mijn hart en snijd mijn hoop af van iedereen behalve u, zodat ik voor niemand anders dan u hoop.

 • In de naam van God, met wiens naam niets op aarde of in de hemel kan worden geschaad

Het mooiste en meest ontroerende gebed geschreven

Tot de smeekbeden behoort altijd het noemen van de woorden van de Heer der Werelden, omdat deze de gedachten verzachten en de harten troosten. Wanneer een persoon angst en wanhoop voelt, moet hij zich tot zijn Heer wenden totdat zijn ziel gekalmeerd en gerustgesteld is. De Almachtige heeft ons deze grote daad van aanbidding, “smeekbede”, voorgeschreven, zodat de ziel gekalmeerd kan worden door de herinnering eraan en zich kan ontdoen van de problemen van het leven waar zij aan lijdt.

De mooiste smeekbedeDe mooiste smeekbede

O God, ik vraag U om aanvaarding onder de schepping, en voor Uw engelen, de soldaten van Uw land en al degenen die U het bevel hebt gegeven mij voor de gek te houden. O Heer, antwoord mij wat ik niet kan zeggen. U kent elke smeekbede die in mijn hart verborgen is en ik weet niet hoe ik die tot U moet opheffen.

Mijn Heer, maak mij beter dan zij denken en vergeef mij wat zij niet weten. Mijn Heer, ik vertrouw U mijn komende dagen toe, leg daarom voor mij al het goede vast en bescherm mij tegen alle kwaad en rampspoed.

De mooiste smeekbeden tot de Almachtige God

De mooiste smeekbeden tot de Almachtige God, en ze behoren tot de smeekbeden die het hart en de ziel raken en iemand de betekenis laten voelen van elk woord dat ze bevatten, en hun woorden zijn gemakkelijk en eenvoudig zonder problemen, afgezien van de bekende taalkundige Deel deze smeekbeden nu via verschillende sociale netwerksites, zodat het voordeel zich naar iedereen zal verspreiden.

 • Heer, waar er ook leiding is, maak het mijn pad, waar tevredenheid ook is, maak het mijn metgezel, en waar geluk ook is, plaats het in mijn hart.

 • O God, schenk mij een verandering ten goede in mezelf en mijn situatie, schenk mij wat ik wens, en maak mij voor niemand een pijn of een last.

 • O God, ik zoek mijn toevlucht in Uw glorie, er is geen god dan U, dat U mij op een dwaalspoor brengt, U bent de Levende die niet sterft, en de djinn en de mensen sterven.

De mooiste smeekbede geschreven voor de rechtvaardigen

Heer, onthoud mijn smeekbede niet en wijs mijn verzoek niet af.

En laat me achter met mijn verdriet… en laat me niet over aan mijn kracht en kracht… en heb medelijden met mijn hulpeloosheid… want mijn borst is smal… en mijn geest is verloren… en dat ben ik in de war over mijn zaken…

En U bent de Alwetende, glorie zij U, in mijn geheim en in mijn manifest.. de eigenaar van mijn voordeel en mijn kwaad.. degene die in staat is mijn leed te verlichten.. en mijn ontberingen te verlichten.. Oh God, houd ons in deze wereld in leven als gehoorzame gelovigen.. en laat ons sterven als berouwvolle moslims.. Oh God, heb medelijden met onze smeekbede in Uw handen.. en maak ons ​​recht als we krom zijn.. en smeek ons ​​als we dat zijn eerlijk… en wees voor ons en wees niet tegen ons.

Mooie, hele korte gebeden

De smeekbede is niet beperkt tot een specifieke formule, en hoeft ook niet lang te zijn voordat de Almachtige God erop kan reageren. Er zijn veel korte, effectieve smeekbeden die voor een persoon gemakkelijk uit het hoofd te leren zijn, waaronder:

De mooiste smeekbede tijdens de RamadanDe mooiste smeekbede tijdens de Ramadan

 • O God, verlicht voor ons de last van onze lasten, schenk ons ​​het leven van de rechtvaardigen, bescherm ons en keer het kwaad van de goddelozen van ons af.

 • O God, schenk ons ​​de overwinning waarmee we onze ellende kunnen uitwissen, en glorie waarmee we ons hart kunnen zuiveren.

 • Onze Heer, wij hebben geloofd, dus vergeef ons onze zonden en laat ons sterven met de rechtvaardigen.

 • Onze Heer, laat ons hart niet afwijken nadat U ons hebt geleid, en schenk ons ​​genade van U, want U bent de Gever.

 • Mijn Heer, stuur mij naar een gezegend verblijf, en U bent de beste van beiden.

 • O God, betrek mij met uw genade onder uw rechtvaardige dienaren.

Het mooiste gebed voor de patiënt wordt verhoord

Een gebed voor de patiënt, o God, schenk hem genezing

Na hem zal er nooit meer ziekte zijn, o God, pak zijn hand, o God, bewaak hem met uw ogen die niet slapen, en bescherm hem tegen uw rusteloosheid die niet goed is, en bescherm hem met uw glorie die niet afneemt, en voed hem 's nachts en overdag, en heb medelijden met hem met uw macht over hem. U bent zijn vertrouwen en zijn hoop, O openbaarder van zorgen, O verlichter van nood, O Beantwoorder van de roep van mensen in nood. O God, O God, de grote facilitator, de verzachter van ijzer, Degene die de dreiging vervult, en Degene die elke dag in een nieuwe zaak vertrouwt, breng onze patiënten en de zieke moslims uit de nauwe keel en naar de breedste pad.

De mooiste smeekbede uit de Koran en de Sunnah

De mooiste smeekbedeDe mooiste smeekbede

O God, ik zoek mijn toevlucht bij U tegen zorgen en verdriet

Onvermogen en luiheid, gierigheid en lafheid, de last van schulden en de dominantie van mensen. O God, ik heb mezelf enorm onrecht aangedaan, en niemand kan zonden vergeven behalve U, dus schenk mij vergeving van U en heb medelijden met mij, voor U zijn de Vergevingsgezinde, de Barmhartige.

O God, U bent mijn Heer, er is geen god dan U, U heeft mij geschapen en ik ben Uw dienaar, en ik houd mij zoveel mogelijk aan Uw verbond en belofte

Ik zoek mijn toevlucht bij U tegen het kwaad van wat ik heb gedaan. Ik erken Uw genade voor mij en ik erken Uw zonde, dus vergeef mij, want niemand vergeeft zonden behalve U.

De mooiste smeekbeden om dingen makkelijker te maken

Het mooiste gebed om verlichtingHet mooiste gebed om verlichting

(O God, waar ik ook bang voor ben, het zal moeilijk zijn, maak het gemakkelijk, en waar ik ook bang voor ben, het zal moeilijk zijn, maak het gemakkelijk, en waar ik ook bang voor ben, het zal slecht zijn, maak het goed voor mij, en laat mij voor niemand anders vrezen dan voor U. .)

(O God, ik zoek mijn toevlucht bij U tegen zorgen en verdriet, onvermogen en luiheid, gierigheid, lafheid, de last van schulden en de dominantie van mensen.)

O God, bescherm mij met uw wettige dingen tegen uw onwettige dingen, en maak mij rijk met uw genade boven alle anderen.)

(Mijn Heer, vergeef mij mijn zonden, mijn onwetendheid en mijn extravagantie in al mijn zaken, en wat U beter weet dan ik. O Dat is wat ik heb.

(Onze Heer, laat ons hart niet afwijken nadat U ons heeft geleid. Schenk ons ​​genade van U. U bent inderdaad de Gever.)

(O God, ik hoop op Uw genade, dus laat mij geen moment aan mezelf over en regel al mijn zaken voor mij. Er is geen god dan U.)

(Geen god dan Gij Glorie, ik onderdrukkers).