Soms ervaart iemand een beproeving of een moeilijke situatie, waarna hij angst en verdriet voelt, en dat de wereld voor zijn ogen donker wordt, en hij zich extreem verdrietig voelt, omdat de omstandigheden van mensen variëren als gevolg van tegenslag. ontzet raken, terwijl anderen geduldig zijn en tot hun Heer bidden om hen van hun nood te verlossen, en dit is altijd wat God de Almachtige behaagt, en Hij laat zijn zaken aan Hem over. God Almachtig omdat Hij tot alles in staat is.

Gebeden voor verlichting en levensonderhoud

Gebeden voor verlichting en levensonderhoud

O God, ik heb geen kracht om mezelf in te spannen, en ik heb geen kracht om tegenspoed te verdragen, ontneem mij dus niet het welzijn en levensonderhoud, en vertrouw mij niet toe aan Uw schepping, maar voorzie mij liever van mijn behoeften en bescherm mij mij met uw genade, want als u mij aan mijzelf zou toevertrouwen, zou ik het niet kunnen doen, en als u mij aan uw schepping zou toevertrouwen, zouden zij mij onderdrukken, beroven, onderdrukken en inbreuk op mij maken.

Door Uw genade, o God, verrijk mij, maak mij gelukkig, geef mij genoeg, red mij van hun afgunst en haat, en schenk mij voldoening in wat van U tot mij komt, en zegen voor mij wat U voor mij hebt voorzien en wat U voor mij hebt gedaan. hebben mij geautoriseerd en mij beschermd in al mijn situaties.

Betaal voor mij alles wat ik je schuldig ben, op welke manier dan ook, van gehoorzaamheid aan jou of aan je schepping. Je kent de grootheid van mijn zwakheid, de veelheid van mijn zonden, de zwakte van mijn lichaam, mijn kracht en mijn achteloosheid. Dus betaal terug wat ze zijn mij iets verschuldigd, O Grote, want U bent genereus en genereus.

O God, Heer van de zeven hemelen en Heer van de Grote Troon, onze Heer en Heer van alle dingen, U bent de Manifeste, en er is niets boven U, en U bent de Innerlijke, en er is niets onder U. de Thora, het Evangelie en het Criterium, de Scheider van liefde en intenties. Ik zoek mijn toevlucht bij U tegen het kwaad van alles. U bent degene die de kuif vastpakt. U bent de Eerste, en er is niets vóór U … Jij bent de laatste, en er is niets na jou. Betaal onze schulden af ​​en verrijk ons ​​van de armoede.

Lees ook: De smeekbede om levensonderhoud voluit geschreven De 10 mooiste smeekbeden om levensonderhoud te brengen


Gebeden voor verlichting en gemak

zaken

Gebeden voor verlichting en levensonderhoudGebeden voor verlichting en levensonderhoud

O God, door de waarheid van Uw uitspraak: “Er is niemand die het openbaart behalve God”, verwijder elke aandoening van mij, o Kenner van elk verborgen ding, en o verwijderaar van elke aandoening. Help mij, ik bid tot U, de de smeekbede van iemand wiens armoede ernstig is geworden, zijn kracht verzwakt en zijn hulpeloosheid is afgenomen, de smeekbede van een drenkeling in nood. Heb medelijden met mij, help mij, wees aardig voor mij en corrigeer mij met Uw verlichting.

O God, ik smeek U in Uw enige en unieke naam, de eeuwige, en in Uw grote naam, om mij te bevrijden van wat ik de nacht heb doorgebracht en ben geworden, zodat mijn hart niet gevuld mag zijn met angst voor iemand anders dan jij, en laat je niet afleiden door het spoor van hoop van iemand anders dan jij, beloon mij.

O God, ik zoek toevlucht bij U tegen het kwaad van zorgen, verdriet, ziekte, armoede, schulden, de complotten van vijanden en mensen, van elke vrouw en man, van elke kwade spreker, van de aanblik van de onderdrukkers en hun afkeer , en bescherm mij tegen alle slechte mensen, en verberg voor mij hun onderdrukking en de onderdrukking van de onderdrukkers, de tirannen en de smekelingen, met Uw genade, O Meest Barmhartige van de Genadevolle.

Oh God, ik ben uw dienaar, de zoon van uw dienaar, de zoon van uw slavin, mijn spie is in uw hand, uw oordeel gaat over mij voort, uw besluit is alleen voor mij, ik vraag u met elke naam die van u is waarmee je jezelf een naam hebt gegeven, of die je hebt onderwezen aan een van je creaties, of die je in je boek hebt geopenbaard, of die je voor jezelf hebt gereserveerd in de kennis van het ongeziene met jou, om Jij de Koran te maken de lente van mijn hart, het licht van mijn borst, het wegnemen van mijn verdriet en het loslaten van mijn zorgen.

Oh God, als mijn levensonderhoud in de lucht is, stuur het dan naar beneden.. En als mijn levensonderhoud op aarde is, breng het dan naar buiten.. En als het ver is, breng het dan dichtbij.. En als het dichtbij is, dan maak het gemakkelijk.. En als het veel is, zegen het dan, O Meest Barmhartige van de Barmhartige.. Oh God, zegen Mohammed en de familie van Mohammed.. En volstaat mij met Uw wettigheid. Voor uw verboden dingen.. en uw gehoorzaamheid.. en uw ongehoorzaamheid.. en uw genade meer dan wie dan ook, o God van de werelden.

Bid voor de nabije verlichting, zo God het wil

Er zijn veel smeekbeden die iedere moslim moet herhalen en tot God de Almachtige moet bidden om zijn zaken gemakkelijk voor hem te maken en hem van zijn lijden te verlossen. Deze smeekbeden helpen verlichting en levensonderhoud te brengen.

Gebeden voor verlichting en levensonderhoudGebeden voor verlichting en levensonderhoud

O God, bescherm mij met uw wettige dingen tegen uw verboden dingen, en maak mij rijker met uw genade dan wie dan ook

O God, bewaar mijn gezicht tegenover links en verspil mijn gezicht niet met soberheid, zodat ik in levensonderhoud kan voorzien voor degenen die Uw levensonderhoud zoeken en de sympathie zoeken van de slechtsten van Uw schepping, en ik word gekweld door de lof van degenen die mij gaf en ik word verleid door de afkeuring van degenen die mij tegenhielden. Jij staat achter dit alles, de Meester van geven en achterhouden. Jij bent tot alles in staat.

O God, Heer van de Zeven Hemelen, Heer van de Aarde, Heer van de Grote Troon, onze Heer en Heer van alle dingen, de Schepper van liefde en intenties, en de Onthuller van de Thora, het Evangelie en het Criterium. zoek toevlucht bij U tegen het kwaad van alles waarvan u de spie vasthoudt.

Oh God, U bent de Eerste en er is niets vóór U, U bent de Laatste en er is niets na U, U bent de Manifest en er is niets boven U, en U bent de Innerlijke en er is niets onder U, loon uw beloning onze schulden aflossen en ons verrijken van de armoede.

O God, schenk mij een ruime, wettige en goede voorziening zonder ontberingen… en beantwoord mijn smeekbeden zonder antwoord… en ik zoek toevlucht bij U tegen de twee schandalen: armoede en schulden…

O God, O Verzorger van hen die vragen.. O Genadevol voor de armen.. O Bezitter van sterke kracht.. O Beste helpers.. O Beschermer van de gelovigen.. O Verzorger van hen die hulp zoeken.. U aanbidden wij en U zoeken wij hulp.

Gebeden voor de overwinning en snelle verlichting

Gebeden voor verlichting en levensonderhoudGebeden voor verlichting en levensonderhoud

O God, schenk mij uw hulp en succes, schenk mij het verlangen om u te ontmoeten, en schenk mij de overwinning in uw ogen, zodat ik de zoetheid ervan in mijn hart kan vinden.

En Hij maakte mij tot de eersten en tot degenen met wie U tevreden bent, en bracht verlichting en overwinning in mijn hart, en maakte mij tot degenen met wie U houdt en tevreden bent.

Mijn Heer, ik vraag U om een ​​dankbaar hart, zuiver geloof, een gezond lichaam en oprechte zekerheid, en breng angst voor U in mijn hart, want U bent krachtig.

Mijn Heer, als de deadlines komen en de dagen voorbij zijn, en de ontmoeting met U komt, maak dan voor mij uw paradijs een thuis dat mij zal verbinden, en ik zal daarna niet belegerd worden, noch zal er een metgezel zijn na zijn komst. metgezel, en maak er mijn thuiskaart van.

O God, u ziet mijn positie en u ziet de positie van mijn metgezellen, en besluit dat ik mijn zaken zal leiden, want niets is voor u verborgen op aarde of in de hemel, en u kent mijn zaken, want niemand kent ze behalve u. , faciliteer ze dus voor mij en zet mij op het pad naar de overwinning, en open voor mij de deuren van verlichting met uw genade.

O God, ik zoek toevlucht bij U tegen sloop, ik zoek toevlucht bij U tegen achteruitgang, ik zoek toevlucht bij U tegen verdrinking, verbranding en ouderdom, ik zoek toevlucht bij U tegen vertrapt te worden door Satan bij de dood, ik zoek toevlucht in U tegen het sterven in Uw zaak die zich terugtrekt, en ik zoek mijn toevlucht bij U tegen het sterven door een knagende man.

O God, ik zoek mijn toevlucht bij U tegen zorgen, verdriet, onvermogen, luiheid, gierigheid, lafheid, de last van schulden en de dominantie van mensen.

Zie ook: Gebeden voor verlichting en levensonderhoud

Redenen om zorgen op volgorde te verlichten

Bid, o Heer, ik ben bedroefd en er is geen verlichting van UBid, o Heer, ik ben bedroefd en er is geen verlichting van U

Een persoon moet geloof hebben in de Almachtige God en er zeker van zijn dat de Almachtige God zijn zorgen zal wegnemen.

Het is noodzakelijk om regelmatig daden van aanbidding te verrichten en goede daden te verrichten.

Een moslim moet een goed vertrouwen hebben in de Almachtige God en verlichting en verlichting van zorgen van Hem verwachten.

Je moet geduldig zijn, bidden en de Almachtige God leren kennen in voorspoed, zodat Hij in moeilijkheden aan je zijde kan staan.

Blijf weg van alles wat de Almachtige God boos maakt en vrees de Almachtige God.

Het is noodzakelijk om veel te bidden en veel om vergeving te vragen, omdat ellende een persoon overkomt als gevolg van zonde en veel van het vragen om vergeving het gevolg is van zonden.

Een moslim moet het voorbeeld van de Boodschapper (moge God hem zegenen en vrede schenken) en de Boodschapper en de Metgezellen navolgen.

Het aanroepen van de Almachtige God door middel van smeekbeden, het verrichten van goede daden en het gedenken van de dood.

De deugd van smeekbeden voor verlichting en verlichting van ellende

De redenen die zorgen helpen verlichten en rampspoed van sommige mensen afweren zijn smeekbeden. Om deze reden moet iedereen die in de Almachtige God gelooft regelmatig smeken, en smeken heeft drie posities, namelijk:

Een gebed om geduld en verlichtingEen gebed om geduld en verlichting

De smeekbede zou sterker moeten zijn dan de kwelling en angst die hem overkwam.

De smeekbede zou van een zwakkere graad moeten zijn dan de aandoening, dus als de moslim er last van heeft, vermindert dit de ernst ervan.

De gelovige mag het smeken nooit moe worden, omdat de Almachtige God de volhardende dienaar liefheeft en op zijn smeekbeden reageert. Daarom moeten de smeekbeden worden vermeerderd, vooral 's avonds laat, omdat de Almachtige God aan de hemelen van de wereld verschijnt om op de smeekbeden te reageren. van Zijn dienaren en vergeef de zonden van de zondige persoon.

O God, ik zoek toevlucht bij U tegen zorgen, ik zoek toevlucht bij U tegen achteruitgang, ik zoek toevlucht bij U tegen verdrinking, verbranding en ouderdom, ik zoek toevlucht bij U tegen Satan die mij neerslaat bij de dood, ik zoek toevlucht bij Jij die op jouw manier sterft, trekt je terug, en ik zoek mijn toevlucht bij jou tegen de dood door een stekende man.

Gebeden voor verlichting en een snel en beantwoord levensonderhoud

Gebeden voor verlichting en levensonderhoudGebeden voor verlichting en levensonderhoud

O Meest Genereuze God, O Meest Barmhartige, O Alwetend van geheimen, gewetens, obsessies en gedachten, niets ontgaat U. Ik vraag U om een ​​vloed van Uw milddadigheid, een handvol van het licht van Uw gezag, en troost en opluchting uit de zee van Uw vrijgevigheid. U houdt de hele zaak en de teugels van alles in uw hand, dus schenk ons ​​wat het onze ogen behaagt, en bespaart ons de noodzaak om iemand anders te vragen, want u bent genereus, genereus en Wij staan ​​aan uw deur en wachten op uw wijdverspreide en welbekende vrijgevigheid, O Meest Genereus, O Meest Genadevolle.

De deugd van smeekbeden om verlichting tijdens nood

 Gebeden voor verlichting en levensonderhoud Gebeden voor verlichting en levensonderhoud

Een persoon moet de Almachtige God danken voor de talloze zegeningen die Hij ons heeft geschonken, zich onthouden van het begaan van zonden en overtredingen, geduldig zijn in nood, en er zeker van zijn dat de Almachtige God u van zijn zorgen zal verlossen en voor hem zal zorgen.

Wanneer het monotheïsme van de Almachtige God helpt om onheil van de moslim af te wenden, ellende af te wenden, zijn zorgen te verlichten en zich te ontdoen van de angst die hem kwelt.

De gelovige moet God de Almachtige danken voor Zijn zegeningen, zich onthouden van het begaan van zonden en overtredingen die God boos maken, God altijd danken voor Zijn vele zegeningen, en geduldig zijn met alle beproevingen, want als een moslim niet aan beproevingen wordt blootgesteld, zou hij zich niet de aanwezigheid van comfort en rust in zijn leven.

Hij moet hulp zoeken bij God, tot Hem bidden, vaak herinneren en om vergeving vragen, de Heilige Koran reciteren, geduldig zijn totdat God zijn zorgen verlicht en dingen voor hem vergemakkelijkt, en er zeker van zijn dat de Almachtige God gebeden verhoort, zelfs na een tijdje. , ongeacht hoe lang de tijd duurt, en doe vele smeekbeden om verlichting totdat God antwoordt.

Mijn Heer, ik vraag U om een ​​dankbaar hart, zuiver geloof, een gezond lichaam en oprechte zekerheid, en breng angst voor U in mijn hart, want U bent krachtig.

Mijn Heer, als de deadlines komen en de dagen voorbij zijn, en de ontmoeting met U komt, maak dan voor mij uw paradijs een thuis dat mij zal verbinden, en ik zal daarna niet belegerd worden, noch zal er een metgezel zijn na zijn komst. metgezel, en maak er mijn thuiskaart van.

Oh God, als mijn levensonderhoud in de lucht is, stuur het dan naar beneden, en als mijn levensonderhoud op aarde is, haal het eruit.. en als het ver is, breng het dichtbij.. en als het dichtbij is, maak het dan gemakkelijk.. en als het veel is, zegen het dan, O Meest Barmhartige van de Barmhartige.. O God, zegen Mohammed en de familie van Mohammed.. en bescherm mij met uw wettige dingen tegen uw onwettige dingen. En door uw gehoorzaamheid in plaats van uw ongehoorzaamheid, en door uw genade meer dan wie dan ook, o God der werelden..

O Eeuwig Levend, O Eeuwig Levend, door Uw genade zoek ik hulp, regel al mijn zaken voor mij en laat me geen moment aan mezelf over.

Geen god dan U Glory, ik onderdrukkers.

O God, ik zoek toevlucht bij U tegen zorgen en verdriet, ik zoek toevlucht bij U tegen onvermogen en luiheid, ik zoek toevlucht bij U tegen lafheid en gierigheid, en ik zoek toevlucht bij U tegen de dominantie van schulden en de onderdrukking van mensen.