Aan het begin van het gesprek over een gebed om herstel van elke ziekte: ziekte is een van de zwakke toestanden die een persoon tijdens zijn leven ervaart, en wordt in veel gevallen ook als de moeilijkste beschouwd. Ziekten hebben verschillende effecten, afhankelijk van hun type en afhankelijk van de toestand van de persoon die er last van heeft, tot het punt dat sommige daarvan verwoestende psychologische gevolgen voor de patiënt kunnen hebben, naast de ernstige lichamelijke gevolgen die daaruit voortvloeien.

Al deze schade die ziekten kunnen veroorzaken vereisen dat de familieleden, familie, geliefden en al zijn kennissen hem bijstaan ​​en hem voorzien van verschillende soorten steun en hulp, afhankelijk van hun mogelijkheden. kan worden gegeven aan de patiënt, die hem en zijn kliniek bezoekt, hem troost en de pijn die hij voelt verlicht.

Een gebed voor herstel voor de patiënt in zijn naam

In de naam van God, het gaat goed met mij

(Naam van de persoon)

Van alles wat mij schaadt, en ook van het kwaad van elke ziel of jaloers oog. Onze Heer, God, die in de hemel is, laat uw naam geheiligd worden, uw bevel in hemel en op aarde, net zoals uw barmhartigheid in de hemel is. Schep uw genade op aarde

Genezend gebed voor de zieke persoon

O God, met een aantal buigingen en dankbetuigingen vragen wij U om elke patiënt te genezen met een geneesmiddel dat geen kwalen achterlaat, en hen goed te compenseren voor elk moment van pijn en ondraaglijke pijn. O God, breng elke patiënt veilig terug naar zijn familie. vrij van alle schade of schade. O God, O Hoorder van de smeekbeden van de dienaar wanneer hij U aanroept, O Genezer van de zieken met Uw kracht

“Verwijder de aandoening, Heer van de mensen, en genees. U bent de Genezer. Er is geen genezing behalve Uw genezing, een genezing die geen ziekte achterlaat.” “In de naam van God, met wiens naam niets kan worden geschaad op aarde of in de hemel, en Hij is de Alhorende, de Alwetende”, drie keer. “Er is niets mis met zuivering inshallah”

Gebeden om genezing zijn kort en responsief

Gebed om herstel van ziekte verhoord

Er is geen god dan God, de Verdraagzame, de Meest Genereuze, er is geen god dan God, de Allerhoogste, de Grote, er is geen god dan God, Heer van de zeven hemelen en Heer van de Grote Troon, er is geen god, maar God alleen, zonder partner, aan Hem behoort de heerschappij en aan Hem is lof, en Hij is tot alle dingen in staat. Alle lof zij God, buiten wie er geen god is. Hij is het, en Hij is het waard om geprezen te worden en Hij is tot alles in staat. Glorie zij God, er is geen god dan God, en God is groot, en er is geen kracht of kracht behalve in God.

O God, wij vragen U, bij uw mooie namen, bij uw verheven kwaliteiten en bij uw barmhartigheid die alle dingen omvat, ons een spoedig herstel te schenken, en geen wond in ons achter te laten zonder deze te genezen, geen pijn zonder deze te verzachten. en geen ziekte zonder die te genezen, en kleed ons vroeg of laat met het kleed van gezondheid en welzijn, en genees ons en maak ons ​​gezond, en vergeef ons, en bedek ons ​​met uw medeleven en vergevingsgezindheid, en omring ons met uw barmhartigheid, O Meest Barmhartige.

Oh God, we roepen U aan achterin het ongeziene. Schenk ons ​​genezing, O tederheid, O mannan, O bezitter van majesteit en eer. O God, genees en genees alle zieke moslims. U bent de beste Heer en de beste antwoorder .

Oh God, O God, de grote facilitator, de verzachter van ijzer, Degene die de dreiging vervult, en Degene die elke dag in een nieuwe zaak vertrouwt, breng onze zieke en zieke moslims uit de nauwe keel en op het breedste pad .

Mijn God.. Ik vraag U, uit uw grote vriendelijkheid, vrijgevigheid en prachtige bescherming, om hem te genezen en hem gezondheid en welzijn te geven. Mijn God, er is geen toevlucht of toevlucht voor U behalve voor U. Je bent tot alles in staat.

Gebed om genezingGebed om genezing

Gebeden om genezing zijn kort en responsief

Ere zij God en alle lof zij Hem, er is geen kracht behalve in God. Wat God ook wil, het gebeurt, en wat Hij niet wil, gebeurt niet. Ik weet dat God macht heeft over alle dingen, en dat God volledige kennis van alle dingen heeft.

Oh God, ik vraag u om vergeving, welzijn en blijvend welzijn in deze wereld en het hiernamaals. O God, dit gebed is voor u. Er is geen macht of kracht behalve in God, de Allerhoogste, de Grote, en moge Gods zegeningen en vrede op onze meester Mohammed en zijn familie en metgezellen rusten

Ik vraag de Almachtige God, Heer van de Grote Troon, om u te genezen. Ik vraag de Almachtige God, Heer van de Grote Troon, om u te genezen.

Verwijder het ongeluk, Heer van de mensheid, in Uw Hand is genezing, en er is niemand die het kan verwijderen behalve U, Heer der Werelden, Amen.

Oh God, Heer van de mensen, Koning van de mensen, verwijder de aandoening en genees u, u bent de genezer met een geneesmiddel dat geen ziekte achterlaat.

Er is niets mis met zuivering inshallah.

O God, er is geen toevlucht of toevlucht voor U behalve voor U. U bent tot alle dingen in staat.

Mijn Heer, ik ben getroffen door onheil, en U bent de meest Barmhartige van degenen die genade tonen.

Gebed om genezingGebed om genezing

De belangrijkste etiquette voor het bezoeken van een patiënt

De belangrijkste etiquette die gepaard gaat met een kliniek of een bezoek aan een patiënt kan in de volgende reeks punten worden samengevat:

 • Kies het juiste tijdstip om te bezoeken.

 • Het verkorten van de zittijd van de patiënt omdat hij rust nodig heeft.

 • Stel de patiënt niet te veel vragen.

 • Zorg ervoor dat u extra zorg aan de patiënt besteedt.

 • Oprechtheid in het bidden voor de patiënt.

 • Werken om de patiënt te vermaken met de vriendelijkste en beste woorden.

 • Zeg tegen de patiënt dat hij geduld moet hebben en eraan moet werken om zijn moreel te verhogen.

 • De patiënt waarschuwen voor wanhoop of angst vanwege de last die dit met zich meebrengt.

Het belang van een bezoek aan de patiënt

Een patiënt bezoeken heeft veel voordelen en voordelen, namelijk:

 • Het werkt om het gevoel van pijn en pijn voor de patiënt te verlichten, brengt vreugde en geluk in zijn hart, verhoogt zijn moreel en maakt hem optimistischer. Het speelt ook een belangrijke rol bij het verbeteren van zijn gezondheidstoestand en daarmee het versnellen van het herstel van de ziekte. ziekte en terugkeert naar een normaal leven zonder problemen.

 • Het wordt beschouwd als een toegangspoort tot het vergroten van de daden van gerechtigheid, goedheid en gerechtigheid die door de bezoeker worden verricht. Het bezoeken van de zieken is een van de belangrijkste en grootste preken die ervoor zorgt dat iemand niet afwijkt van het pad van waarheid en gerechtigheid. omdat het zijn hart doet hechten aan een van de nobele humanitaire doelen in plaats van aan het leven van amusement en onverschilligheid waar helaas veel mensen in de huidige periode mee leven.

 • Het bezoeken van een patiënt kan leiden tot verlichting van een van de vormen van lijden waaraan de familie van de patiënt lijdt als gevolg van de ziekte van een van de leden ervan, vooral als hij de kostwinner is, en vooral als dit gezin een arm gezin is. die niet genoeg heeft om aan zijn behoeften en eisen te voldoen. Als de bezoeker het goed heeft, kan hij hulp bieden, hen financiële middelen verstrekken en werken aan het verbeteren van hun levensomstandigheden en in al hun behoeften voorzien.

 • Het werkt om de banden van liefde, vriendelijkheid, mededogen en vertrouwdheid tussen mensen te vergroten, en zo de cohesie tussen de leden van één gemeenschap te vergroten.

De beste smeekbede voor herstel van elke korte ziekte

Korte gebeden voor genezingKorte gebeden voor genezing

Er is geen god dan Allah, de Verdraagzame, de Meest Genereuze, er is geen god dan Allah, de Allerhoogste, de Grote, er is geen god dan Allah, Heer van de zeven hemelen en Heer van de Grote Troon, er is geen god god behalve Allah alleen, zonder partner, aan Hem behoort de heerschappij en aan Hem behoort de lof, en Hij is tot alle dingen in staat.

Oh God, er is geen toevlucht of toevlucht voor U behalve voor U. U bent tot alles in staat. Mijn Heer, ik ben geraakt door kwaad, en U bent de meest Barmhartige van degenen die genade tonen.

O God, geef hem vroeg of laat het kleed van gezondheid en welzijn, O Meest Barmhartige van de Barmhartige.

O God, genees hem, O God, genees hem, O God, genees hem, O God, Amen.

Oh God, genees hem met een geneesmiddel dat nooit meer ziek zal zijn. Oh God, pak zijn hand. Oh God, bewaak hem met uw ogen die nooit slapen.

Oh God, we vragen u met elke naam die u heeft om hem te genezen.

Verwijder de aandoening, Heer van de mensen, en genees en u bent de genezer. Er is geen genezing behalve uw herstel, een genezing die geen ziekte achterlaat.

O God, ik vraag u, uit uw grote vriendelijkheid, vrijgevigheid en prachtige genade, om hem te genezen en hem gezondheid en welzijn te bieden.

Oh God, Heer van de mensen, de gids voor ongeluk, genees hem, jij bent de genezer, er is geen genezer behalve jij.

Verwijder de ellende, Heer van de mensheid, met genezing in uw hand, en er is niemand die het kan verwijderen behalve u, Heer der werelden, Amen.

Gebeden voor een spoedig herstel

O God, O grote facilitator en verzachter van ijzer, O vervuller van bedreigingen, en O Hij die elke dag op een nieuwe zaak vertrouwt, breng onze zieke en zieke moslims uit de keel van bekrompenheid en op het breedste pad door U heen. Moslims wat zij niet kunnen verdragen. Er is geen macht of kracht behalve in God, de Allerhoogste, de Grote.

Oh God, genees hem met een geneesmiddel dat na hem nooit meer ziek zal zijn, Oh God, pak zijn hand, Oh God, bewaak hem met uw oog dat niet slaapt, en bescherm hem tegen uw rust die niet goed is, en bescherm hem met uw glorie die niet afneemt, en eet hem 's nachts en overdag.

De deugd van geduld ten opzichte van ziekte

Herstel van ziekteHerstel van ziekte

De Heilige Koran heeft in veel verzen melding gemaakt van het belang van geduld tijdens beproevingen en beproevingen, omdat er veel beproevingen zijn die een moslimpersoon kwellen, waaronder beproevingen op het gebied van levensonderhoud, geld of beproevingen.

Op het gebied van gezondheid en geluk zijn er ook beproevingen bij kinderen en zielen, en al deze beproevingen moet een gelovig mens doorstaan.

Wanneer een moslim geduldig is ondanks beproevingen, ontvangt hij beloningen en beloningen van de Almachtige God, en God is tevreden met hem, vermindert al zijn zonden en slechte daden en laat hem toe tot het Paradijs, dat zo wijd is als de hemel en de aarde.

Wanneer een moslimdienaar erop aandringt dat God de Almachtige om genezing vraagt, reageert God op zijn dienaren en geneest hen in de nabije toekomst en verlost hen van zonden en slechte daden, en hij krijgt een grote beloning en beloning van God de Almachtige.

Het belang van geduld met ziekte

De Almachtige God heeft de mens geschapen zodat hij God kan aanbidden en al zijn talloze zegeningen kan gedenken. Om deze reden moet hij vele daden van gehoorzaamheid en goede daden verrichten die hem helpen dichter bij de Almachtige God te komen.

Hij probeert door alle daden van gehoorzaamheid en aanbidding de voldoening van God te verkrijgen, want wanneer een persoon de voldoening van de Schepper verkrijgt, alle glorie zij hem, heeft hij alle zaken onder zijn controle en worden zijn slechte daden voor hem verlicht en gaat hij het paradijs binnen. .

Wanneer een gelovige persoon klaagt bij God de Almachtige en voor hem bidt om hem te verlossen van zijn nood en de beproevingen waarin hij ervaart, reageert God de Almachtige op deze moslim omdat God zijn dienaren niet in de steek laat, dus het is noodzakelijk om dichter bij God te komen. en bid tot Hem zodat de kwelling van hem wordt weggenomen.

De deugden van smeekbeden in de islam

God de Almachtige heeft ons geboden om te bidden zodat een moslim met zijn Heer kan communiceren. Een zieke persoon kan tot God bidden om de ziekte van hem weg te nemen en hem te genezen. Gods deur staat altijd open en maakt Zijn rechtvaardige dienaren het hof.

Hij verwacht van zijn dienaren dat zij berouw tonen en verheugt zich enorm over de terugkeer van de ongehoorzame persoon naar de Almachtige God, want God en Zijn barmhartigheid omvat alles, dus een moslim moet niet in paniek raken als hij door een ziekte wordt getroffen, omdat hij niet weet wat goed is. voor hem, en God heeft ons niet geschapen om ons te martelen.

Lees ook:

Gebeden voor de patiënt

De mooiste nieuwe genezende gebeden voor de zieken

Gebeden voor een spoedig herstelGebeden voor een spoedig herstel

O God, U die de zieken weer gezond maakt en de gebeden van de ellendigen beantwoordt, O Heer, genees en verlos mijn moeder van haar pijn, herstel haar welzijn en open de deur van genezing voor haar, O Heer.

Oh God, genees onze zieke en zieke moslims met een geneesmiddel dat geen ziekte achterlaat. Oh God, U die de patiënt weer gezond maakt en de gebeden van de ellendige beantwoordt, genees elke patiënt.

Ik vertrouw mijn zaken toe aan God, en God ziet Zijn dienaren

Onze Heer, verwijder de kwelling van ons, wij zijn gelovigen

Onze Heer, wij vertrouwen op U, en tot U keren wij ons, en tot U is de eindbestemming

In de naam van God, met wiens naam niets kan worden geschaad op aarde of in de hemel (3 keer)

Onze Heer, God die in de hemel is, laat uw naam geheiligd worden, uw bevel in hemel en op aarde, net zoals uw barmhartigheid in de hemel was, wees barmhartig op aarde, vergeef ons onze zonden, u bent de Heer van het goede, zend naar beneden genade van uw genade, en een genezing van uw genezing van deze pijn, en deze zal genezen worden.

Plaats uw hand op de plaats van de pijn en zeg “In de Naam van God” (3 keer), ik zoek mijn toevlucht bij God en Zijn Macht tegen het kwaad van wat ik aantref, en ik pas op (7 keer).

Oh God zegene hem met genezing, gevolgd door geen ziekte. O God, pak zijn hand, o God, bewaak hem met uw ogen die niet slapen, bescherm hem vanuit uw hoek die niet goed is, bescherm hem met uw glorie die hem niet onderwerpt, eet hem 's nachts en overdag op, en heb medelijden met hem met jouw macht over hem, jij bent zijn vertrouwen en zijn hoop, o openbaarder van zorgen. O verlichter van nood, o antwoorder op de gebeden van mensen in nood.

O God, geef hem vroeg of laat het kleed van gezondheid en welzijn, O Meest Barmhartige van de Barmhartige.

Zie ook:

Genezend gebed voor mezelf

Een gebed voor herstel voor de zieken

Korte gebeden voor genezingKorte gebeden voor genezing

De Profeet, moge God hem zegenen en vrede schenken, heeft ons geadviseerd regelmatig te smeken en dichter bij de Almachtige God te komen. Hij heeft veel belangrijke deugden voor de moslimpersoon, waarvan sommige helpen de menselijke verbinding te versterken.

En zijn Schepper, en het is een van de middelen die de dienaar dichter bij zijn Heer brengt. Onze religie heeft ons geboden de zieke te bezoeken, en er zijn veel smeekbeden die worden aanbevolen om te zeggen, biddend voor het herstel van de zieke persoon.

De moslim moet geduldig zijn met aandoeningen en ziekte totdat hij een grote beloning ontvangt van de Almachtige God. God zal hem in deze wereld en het hiernamaals belonen voor zijn geduld, en het Paradijs is de grootste beloning voor de moslim die geduldig is met de aandoening. , hoe ernstig het ook is.

Een moslim moet een zieke bezoeken omdat dit een grote deugd heeft. Onze eervolle Profeet bezocht zijn Joodse buurman, ook al deed hij hem veel pijn, maar transacties zijn het islamitische geloof in onze religie, namelijk de islam. We vragen de Almachtige God om te genezen iedere zieke.

Zie ook:

De beste verzen en smeekbeden voor genezing van ziekten

Gebeden om genezing worden verhoord

Herstel van ziekteHerstel van ziekte

 • Ere zij God en alle lof zij Hem. Er is geen macht behalve bij God. Wat God ook wil, het gebeurt, en wat Hij niet wil, zal niet gebeuren. Ik weet dat God macht heeft over alle dingen, en dat God kennis heeft Van alle dingen.

 • God is voldoende voor mij, er is geen god dan Hij, ik vertrouw op Hem en Hij is de Heer van de Grote Troon, zeven keer.

 • In de naam van God, met wiens naam niets op aarde of in de hemel kan worden geschaad, driemaal.

 • Ik zoek mijn toevlucht in de perfecte woorden van God tegen het kwaad van wat Hij geschapen heeft, drie keer.

 • Er is geen god dan God alleen, zonder partner; aan Hem behoort de heerschappij, aan Hem is lof, en Hij is tot alle dingen in staat.

 • Ik vertrouwde God alles toe wat mij aangaat, God is allemaal een waar van zijn aanbidders.

 • Onze Heer, verwijder de kwelling van ons, wij zijn gelovigen.

 • Onze Heer, wij stellen ons vertrouwen op U, en tot U bekeren wij ons, en tot U is de eindbestemming.

Wijsheid uit beproevingen

Trial heeft grote wijsheid, die als volgt kan worden vermeld:

 • Het bereiken van dienstbaarheid aan de Almachtige God

Veel mensen zijn aanbidders van hun verlangens en geen dienaren van God. Ze verklaren dat ze dienaren zijn van de Heer der Werelden, maar als hen in het leven een of andere tegenslag overkomt, worden ze ontzet en wanhopig en keren ze zich op de hielen terug. deze wereld en het hiernamaals. Dat is het duidelijke verlies, en zoals de Heer zei in Zijn Machtige Boek in de vorm van de Hajj.

(En onder de mensen is hij die God aanbidt volgens de letter. Als hem iets goeds overkomt, is hij er tevreden mee, maar als hem ellende overkomt, keert hij zich om. Hij verliest deze wereld en het Hiernamaals. Hij wordt vernederd. Dat is het duidelijke verlies.)

 • Verzoening voor zonden en verhoging van rangen

Er is geen ramp die een persoon overkomt behalve dat God zijn zonden verzoent die hij in dit wereldse leven heeft begaan, en het verhoogt ook zijn gelederen, en als de Edele Profeet, moge God hem zegenen en hem vrede schenken, zei

(De kwelling blijft bestaan ​​voor de gelovige, man en vrouw, in zichzelf, zijn kinderen en zijn rijkdom, totdat hij God ontmoet zonder zonde op hem.)

 • Verdrukking vergroot het monotheïsme en het geloof

Wanneer iemand door een of andere ramp wordt getroffen, beseft hij wat een zwakke dienaar hij is, die geen macht of kracht heeft behalve in de Heer der Werelden, dus vertrouwt hij op Hem zoals hij verdient. arrogantie, ijdelheid en achteloosheid, en begrijpt dat hij arm is en zijn Meester nodig heeft, en zwak, die zijn toevlucht neemt tot de Almachtige, de Machtige. Glorie zij Hem.

 • Toon de feiten en feiten van mensen

Er zijn mensen wier deugd en waarde alleen bekend zijn in tijden van tegenspoed, waardoor iemand onderscheid kan maken tussen echte vrienden en vrienden van interesse.