Dit jaar zal de Ramadan, vanwege de economische omstandigheden waar de Arabische landen doorheen gaan, anders zijn dan de voorgaande. Maar de schoonheid van de heilige maand kan voor iedereen hoop en stabiliteit herstellen. Onder de vele initiatieven en ideeën die door veel moslims worden georganiseerd, zijn felicitaties ter gelegenheid van de maand Ramadan door het sturen van Ramadan-zinnen en -berichten die telefoons versieren tijdens de maand Ramadan. Er is niets mooier dan onze telefoons te verrijken met foto's en uitdrukkingen over de komst van de Ramadan, de maand van goedheid en zegeningen.

Korte uitspraken over de komst van de Ramadan

Het vasten tijdens de Ramadan zorgt ervoor dat we ons arm en behoeftig voelen, zodat jij je berekeningen weer kunt vereffenen.

Extravagantie tijdens de Ramadan vermindert uw geluk bij het geven van aalmoezen, dus pas op voor extravagantie.

Vreugde en voorbereiding op de komst van de Ramadan zijn tekenen van geloof.

Vasten is een aanbidding die het hart verruimt, de wil versterkt en angst uit de ziel wegneemt.

De engelen blijven vergeving vragen voor degenen die vasten totdat het tijd is om het vasten te verbreken.

Vasten is een van de belangrijkste redenen om gebeden te beantwoorden.

Uitspraken over de Ramadan

Het is een moeilijke test voor de standvastigheid en het uithoudingsvermogen van de moslim en belichaamt het hoogtepunt van zijn bewustzijn en ontwaken. Iedereen die deze zes kwaliteiten heeft, heeft zijn geloof geperfectioneerd: de vijanden van God met het zwaard bevechten, vasten in de zomer, de wassing grondig uitvoeren op een koude dag, vroeg aankomen voor het gebed op een regenachtige dag, argumenten en meningsverschillen achterwege laten en eerlijk tegen je zijn. en geduld hebben bij calamiteiten.

De mooiste korte zinnen over de komst van Ramadan 2024

Met de komst van de heilige maand Ramadan wisselen familie en vrienden felicitaties en zegeningen uit ter gelegenheid van de komst van de heilige maand, die vele betekenissen van vriendelijkheid, liefde en tolerantie met zich meebrengt.

Met oprechte, oprechte gebeden voor de aanvaarding van gehoorzaamheid en vergeving van zonden, zijn enkele uitspraken over de Ramadan die warme, oprechte felicitaties uitdrukken met de komst van de maand Ramadan de volgende:

 • Met de bries van genade en de geur van vergeving, en voor de menigte, zeg ik Gelukkig Nieuwjaar.

 • Oh God, laat ons de Ramadan bereiken en ons helpen te vasten, bidden en de Koran lezen.

 • Ik heb je in mijn hart geplaatst, ik heb je gefeliciteerd, ik heb je gekoesterd onder de mensen, en met de naderende start van de Ramadan heb ik je gefeliciteerd.

 • Moge God uw vasten en gebeden accepteren, u feliciteren met deze maand en u gezondheid, geluk en een lang leven brengen, als God het wil.

 • Ik weet niets anders dan vasten als een verplichting die het hart verruimt, de wil versterkt, de oorzaken van angst wegneemt en de persoon die het doet naar het hoogste niveau verheft, zodat iemand groot wordt in zijn eigen ogen, en zo. anders wordt hij klein in zijn ogen, dit is verplicht.

 • De geur uit de mond van de vastende persoon is beter bij Allah dan de geur van muskus.

 • Het was het beste van de Ramadan, genereuzer in goedheid dan de waaiende wind.

 • De eerbare metgezellen zijn opgevoed met deze slogan en leefden volgens deze onsterfelijke smeekbede: ze zochten verlangend naar de Ramadan, baden voor de maand daarvoor, en huilden er vervolgens zes maanden na het afscheid om.

 • De maand van goedheid nadert, de maand van barmhartigheid, de maand van vergeving, de maand van bevrijding van het hellevuur. O God, laten we de Ramadan bereiken, noch verloren, noch verloren.

Woorden over moeder tijdens de Ramadan

 • “Ramadan nadert en het hart wacht

  O God, laten we hem bereiken met genade, vergeving en vrijheid uit de hel, en medelijden hebben met zijn dierbaren die hem verloren hebben en het niet bereikten. O God, heb medelijden met mijn moeder.

 • “Heer, ik mis mijn moeder begin deze maand

  De Vrijgevige, ze is naar U vertrokken. O God, vergeef haar volgens het aantal keren dat ze knielde en knielde, en vergeef haar volgens het aantal keren dat ze om vergeving vroeg en opgroeide.'

Expressieve uitspraken over de Ramadan

Ik bied je de geur van rozen en hun kleuren aan, en ik stuur je een antwoord, en ik feliciteer je met de komst van de Ramadan en zijn dagen.

Een boeket bloemen, een mandje met wierook en beloften, en elk jaar zal de Ramadan naar je terugkeren.

Moge God dit stralende gezicht met licht vergroten, hem de zoetheid van de populieren geven en hem met vreugde de Ramadan laten bereiken.

De maand is aangebroken, mijn liefste, en ik feliciteer je met de komst ervan. Moge jij, mijn liefste, gezond en wel zijn, en moge je gedurende die maand vasten.

Ik stuur mijn groeten aan de vogels, en ik ga iedereen en anderen voor, en ik zeg tegen jullie: Fijne Ramadan.

Het hart begon te trillen op de wind van de Ramadan. Het verlangen naar de Ramadan herhaalt zich ieder jaar. O God, laat ons de Ramadan bereiken en U tevreden over ons zijn, en maak er een maand van waarin onze zonden worden omgezet in goede daden, en onze zorgen in vreugde.

O God, laten we de Ramadan bereiken, zegen het voor ons, schenk ons ​​oprecht berouw en help ons U te gedenken, U te danken en U goed te aanbidden.

Wat de maanden van het jaar in onze belaste zielen hebben bedorven, zullen de dagen van de Ramadan herstellen, als God het wil.

Geduld is de helft van geloof, en vasten is de helft van geduld.

Er is geen sprake van hypocrisie bij het vasten. Hypocrisie komt niet voor in iemands daden. Wie goed is, zal voor hem beloond worden, en wie slecht is, zal slecht voor hem zijn, en wie in zijn nacht goed doet, zal op zijn dag beloond worden, en wie dag goed doet, zal in zijn nacht beloond worden, maar de dienaar zal gemeten worden zoals hij gemeten werd.

Het jaar is een boom, de maanden zijn zijn takken, de dagen zijn zijn takken, de uren zijn zijn bladeren, en de adem van de mensen zijn zijn vruchten. De maand Rajab is de dagen van zijn bloei, Shaban is de dagen van zijn bloei. zijn vertakkingen, Ramadan is de dagen van zijn oogst, en de gelovigen zijn de oogsten ervan.

Smeekbeden om de maand Ramadan te verwelkomen

Smeekbeden zijn een van de meest waarheidsgetrouwe uitspraken die liefde, onderlinge verbondenheid en de kracht van relaties uitdrukken. Er zijn veel oprechte smeekbeden die u naar familie en vrienden kunt sturen en die felicitaties en zegeningen met zich meebrengen ter gelegenheid van de heilige maand. U kunt ze sturen via sociale netwerkpagina's op Facebook en deel ze met vrienden, en het is een van de mooiste smeekbeden in de maand Ramadan.

Uitspraken over de RamadanUitspraken over de Ramadan

 • Moge God je lot verheffen, je zorgen verlichten en ervoor zorgen dat je de maand Ramadan bereikt waar jouw Heer van hield, en moge je lang leven voor degenen die van je houden.

 • Oh God, als ik sterf vóór de komst van de Ramadan, schrijf mij dan onder degenen die vasten.

 • Onze Heer, laat de rest van de maand Shaban goed voor ons verlopen en breng ons Ramadan met zegeningen en plezier, O Meest Barmhartige.

 • Oh God, ik vraag U om een ​​goed vasten en een goed einde, en maak mij niet een van de verliezers in de Ramadan.

 • O God, mijn verlangen naar uw maand is in mij toegenomen. O Heer, onthoud mij en mijn dierbaren niet van het vasten en bidden.

Uitspraken en uitspraken over de Ramadan

Er zijn veel wijze uitspraken en uitspraken die ons aansporen om onze nabijheid tot de Almachtige God te vergroten door gehoorzaamheid tijdens de gezegende maand Ramadan, waaraan we elkaar moeten herinneren door sms-berichten of zinnen over vasten te sturen die ons herinneren aan de deugden van de Heilige Maand en de noodzaak om de Heilige Koran te lezen, de moeilijkheden te vergroten, de nachtgebeden te bidden en de meeste voordelen te benutten. De mogelijkheid om zonden te vergeven en goede daden te vergroten:

Het is noodzakelijk om je te verheugen over de komst van de Ramadan, en dit is een teken van geloof.

De vastende persoon heeft twee vreugden: vreugde wanneer hij zijn vasten verbreekt, en vreugde wanneer hij zijn Heer ontmoet. Je moet vasten, want zoiets bestaat niet.

Kijk niet naar iemands vasten, noch naar zijn gebed, maar kijk naar degene die de waarheid vertelt, en wanneer hem wordt toevertrouwd, deze vervult, en wanneer hij genezen is – dat wil zeggen, hij is van plan zonde te begaan.

Geduld is de helft van geloof, en vasten is de helft van geduld.

Als u vast, laat dan uw gehoor, zicht en tong vasten.

Vasten is een spirituele oefening, waarbij het lichaam wordt overwonnen en het dierlijke element in de mens in bedwang wordt gehouden.

Vasten tijdens de maand Ramadan draagt ​​bij aan het reinigen van ons lichaam van schadelijke gifstoffen

Er zijn drie soorten vasten: vasten van de ziel, vasten van de geest en vasten van de ledematen

De Boodschapper van God, moge God hem zegenen en vrede schenken, beschreef het vasten als een paradijs

Zie ook:

Uitingen over de Ramadan

De mooiste uitspraken over Ramadan 2024

Naarmate de maand van goede daden nadert, worden er op sociale netwerksites berichten verspreid die ons herinneren aan de deugden van de Heilige Maand, die de Almachtige God heeft uitgekozen voor de openbaring van de Koran en het vasten ervan heeft gemaakt als het vasten van een eeuwigheid. Hij noemde het ook voor de Nacht van het Lot waarin de Heilige Koran werd geopenbaard aan de Profeet, moge God hem zegenen en vrede schenken, en maakte er een status van van duizend maanden van. Ramadan omvat:

Uitspraken over de RamadanUitspraken over de Ramadan

 • De komst van de maand van goedheid, zegeningen en genade nadert ons, en de gebeden van de gelovigen stijgen en hun eeuwige gebeden stijgen: Oh God, laat ons de Ramadan bereiken.

 • De Ramadan nadert en de geesten stijgen in mij op. O Heer, bescherm mijn familie en vrienden, en iedereen die goed voor mij is geweest en iedereen van wie ik houd, en laat mij niet de pijn proeven van het afscheid nemen van iemand, en laat mij en hen de maand Ramadan bereiken.

 • Ter gelegenheid van de komst van de maand Ramadan zou ik willen zeggen: vergeef iedereen die tegen jou gezondigd heeft, en vraag vergeving aan degenen tegen wie jij gezondigd hebt. Door je te vergeven, zullen mensen je je fouten vergeven.

 • Oh God, laat ons de Ramadan bereiken en ons helpen om te vasten, bidden en de Koran te lezen.

 • De Ramadan nadert en verlicht voor ons een hele maand vol geloof en een geruststellende sfeer. Moge God en jij de Ramadan bereiken, noch verloren, noch verloren.

 • O God, vul ons en overlaad ons met barmhartigheid. O God, help ons om ons te bekeren voordat de Ramadan begint.

 • Oh God, maak er de beste Ramadan van die we ooit hebben gehad sinds U ons heeft geschapen. Oh God, haal ons er berouwvol uit en laat hem niet eindigen tenzij U tevreden over ons bent.

 • Open tijdens de Ramadan je gesloten hart met de sleutels van tolerantie en klop op de gesloten deuren tussen jou en hen. Plaats je boeketten bloemen op de stoep en zorg ervoor dat de ruimtes tussen jou en hen de kleur van pure sneeuw blijven.

 • Tijdens de Ramadan moet je jezelf herschikken om je verspreide overblijfselen te verzamelen. Kom dichter bij je verre dromen, ontdek de goedheid in jezelf en versla jezelf, wat tot het kwaad leidt.

Berichten met uitspraken over het vasten in de Ramadan

Sociale netwerksites zijn gevuld geraakt met de geur van Ramadan, met de mooiste zinnen en berichten die we naar familie, vrienden en geliefden sturen, met de meest oprechte felicitaties en felicitaties ter gelegenheid van de komst van de heilige maand. Op deze sites vinden we woorden en zinnen over de Ramadan waardoor we onze waarde voor onze dierbaren en vrienden voelen, waaronder:

De maand is aangebroken, mijn liefste, en ik feliciteer je met de komst ervan. Moge jij, mijn liefste, gezond en wel zijn, en moge je gedurende die maand vasten.

Ik heb je in mijn hart geplaatst, ik heb je gefeliciteerd en ik heb je gekoesterd onder de mensen, en nu de Ramadan nadert, feliciteer ik je.

Moge God je ogen zegenen tijdens de Ramadan met het plezier van de dageraad, het gezelschap van goede mensen, de genade van de Vergevensgezinden en het paradijs van de rechtvaardigen.

Er zijn nog maar een paar dagen over tot de gezegende maand Ramadan. Oh God, laten we de Ramadan in goede gezondheid en met een gerust hart bereiken.

De maand Ramadan nadert. O God, laten we deze bereiken, ons daarin zegenen en ons tot de standvastige vasters maken.

Gezegden van felicitaties met de komst van Ramadan 2024

Nu de Ramadan in aantocht is, zijn we allemaal op zoek naar de mooiste woorden om te feliciteren met de komst van de maand Ramadan, met de meest oprechte gebeden en oprechte wensen voor alle familie en vrienden voor een goede gezondheid en geluk, en wensen voor de acceptatie van gehoorzaamheid en aanbidding, vergeving van zonden en genieten van alle prachtige deugden die kenmerkend zijn voor de heilige maand. Een van de mooiste uitspraken over de Ramadan zijn:

 • O God, maak er een maand van goedheid, onderhoud, geluk en vreugde van, waarin we ons niet bedroefd voelen, waarin niets ons teleurstelt, en waarin onze gebeden niet worden afgewezen, o God.

 • Moge God uw hart wassen met het water van zekerheid, uw hart verwarmen met de sereniteit van de gelovigen, en u de maand van vasten laten bereiken.

 • Onze wensen gaan vooraf aan onze felicitaties en onze vreugde gaat vooraf aan onze nachten. Gezegend is de maand voor u en voor ons.

 • Moge God uw vasten en gebeden accepteren, u zegenen en u gezondheid, geluk en een lang leven schenken, als God het wil.

 • Met de bries van genade en de geur van vergeving zeg ik: Gefeliciteerd met de maand van bevrijding uit de hel.

Over de komst van de Ramadan gesproken

Gezegden over de komst van de RamadanGezegden over de komst van de Ramadan

 • Praat over de komst van de Ramadan met de bries van genade en de geur van vergeving, en voor de menigte zeg ik Gelukkig Nieuwjaar.

 • Oh God, laat ons de Ramadan bereiken en ons helpen te vasten, bidden en de Koran lezen.

 • Moge God uw vasten en gebeden accepteren, en moge de maand Ramadan u zegenen, en moge het u gezondheid, geluk en een lang leven brengen, als God het wil.

 • Elk uur, elke dag, elke week, elke Ramadan, elk jaar en het gaat goed met je.

 • Ik heb je in mijn hart geplaatst, ik heb je gefeliciteerd, ik heb je gekoesterd onder de mensen, en met de nadering van de Ramadan heb ik je gefeliciteerd.

 • Moge God je lot verheffen, je zorgen verlichten en ervoor zorgen dat je de maand Ramadan bereikt waar jouw Heer van hield, en moge je lang leven voor degenen die van je houden.

 • Ik wens je te zien in de schaduw van de Troon van de Barmhartige op de Dag der Opstanding.

 • Alle lenterozen, de wintersneeuw en de vogels van de wereld zingen om je te feliciteren met de naderende Ramadan.

 • O God, laat ons de Ramadan bereiken, de Koran compleet maken en ons naar veiligheid leiden, O God, o Meest Barmhartige.

 • De mooiste felicitaties en beste wensen worden ter gelegenheid van de Ramadan uitgesproken aan iedere vastende persoon in zijn eerste en tweede jaar. Oh God, voltooi Shaaban voor ons, laat ons de Ramadan bereiken en laat ons wonen in het Paradijs, O Meest Barmhartige.

 • Ik presenteer u het mooiste gevoel en de zoetste wierook ter gelegenheid van de gezegende maand Ramadan, Ramadan, o Genereuze.

 • Mis in mijn dagen geen vasten en verlaat de Koran niet.

Meer informatie over: Een korte schriftelijke Ramadan-smeekbede in pdf. De beste smeekbeden om de Ramadan te verwelkomen

Gezegden over de komst van Ramadan 2024

 • Praat tijdens de Ramadan lang tegen jezelf en reis diep in jezelf, zoek jezelf en bied je excuses aan of help ze om zich bij hen te verontschuldigen.

 • Met een gevoel vol liefde de mooiste felicitaties ter gelegenheid van de gezegende maand Ramadan.

 • Met de geur van parfum, muskus en oudh.. Ramadan staat voor de deur en voor jou.. De maand van goedheid, vrijgevigheid en vrijgevigheid.. Gefeliciteerd vanuit een vriendelijk hart.

 • Moge God u zegenen, Heer van allen, en moge elke Ramadan gevuld zijn met vreugde, en vooral aan u speciale felicitaties.

 • Praat tijdens de Ramadan lang tegen jezelf en reis diep in jezelf. Zoek jezelf, bied je excuses aan, of help ze om zich bij hen te verontschuldigen.

 • Een boeket bloemen, een mandje met wierook en beloften, en elk jaar zal de Ramadan naar je terugkeren.

 • De maand is aangebroken, mijn liefste, en ik feliciteer je met de komst ervan. Moge jij, mijn liefste, gezond en gezond zijn totdat je tijdens deze maand vast.

 • Ik stuur mijn groeten aan de vogels, en ik ga iedereen en anderen voor, en ik zeg tegen jullie: Fijne Ramadan.

 • Voor de liefste, geurige maan en bloemen met een kaartje… met de tekst: Ramadan Mubarak vóór alle mensen.

 • Ik zal je de geur en kleuren van rozen geven, en ik zal je een antwoord sturen, en ik zal je feliciteren met de komst van de Ramadan en zijn dagen.

 • Moge God dit stralende gezicht met licht vergroten, hem de zoetheid van de populier geven en hem met vreugde de Ramadan laten bereiken.

 • Dagen en een pagina van tijd ontvouwen zich en de Ramadan begint. Gelukkig nieuwjaar.

 • Moge God u deze maand schenken, de onderdrukking van de natie opheffen, u eren met de Nacht van het Lot en u voor de eeuwigheid gelukkig maken.

Gezegden over de komst van de RamadanGezegden over de komst van de Ramadan

De essentie van vasten: Vasten is het beste bewijs van de kracht van de oprechtheid van een dienaar

Zie ook:

Woorden over de komst van de Ramadan

En hier zijn we klaar met de mooiste uitspraken over de Ramadan, en we zijn blij dat je de onderwerpen waarover je wilt praten in de komende artikelen met je deelt, en we ontvangen graag al je vragen onder het artikel.