De liefde van een moeder voor haar kinderen komt uit het hart en staat los van persoonlijke belangen. Daarom moeten de kinderen de moeder waarderen en haar voorzien van alles wat ze nodig heeft als ze opgroeit. Sommige kinderen verlaten de moeder en gaan ver weg wonen van haar in een onafhankelijk huis, en laat haar achter als ze oud is en dringend iemand nodig heeft om haar te dienen.

Het gebed voor de overleden moeder is kort

Bidden voor de doden is een van de smeekbeden waar we aandacht aan moeten besteden om liefde en waardering te tonen voor onze overleden dierbaren. Daarom benadrukken we een smeekbede voor mijn overleden moeder, en bespreken we het belang van deze smeekbede en de voordelen ervan Als u een overleden moeder heeft, of wilt bidden voor de moeder van een vriend of familielid, aarzel dan niet om dit artikel te lezen via de Contentsite.

Een gebed voor mijn overleden moeder

 • O Allah

  Breng het over van de nauwheid van de zee en van de nesten van wormen naar Uw tuinen, de tuinen van de eeuwigheid. Er is geen god dan U, o tederheid, o mannan, o Schepper van de hemel en de aarde. Bedek ze met uw genade , O Meest Barmhartige van de barmhartigen.

 • O Allah

  Zij is uw slavin, de dochter van uw dienaar, de dochter van uw slavin, die uw genade nodig heeft, en u bent vrij van haar kwelling, dus heb medelijden met haar.

 • O Allah

  Geef haar het plezier om naar je gezicht te kijken en het verlangen om je te ontmoeten

 • O Allah

  Geef haar ziel tevreden en bevredigend aan U terug, en laat haar toe in Uw Paradijs met Uw rechtvaardige dienaren

 • O Allah

  Jij bent rijk en wij zijn arm. Jij bent rijk en wij zijn arm. Jij bent vrij van haar kwelling, dus heb medelijden met haar

 • O Allah

  Als ze een van de weldoeners is, vermeerder dan haar goede daden, en als ze een van de misbruikers is, negeer dan haar slechte daden.

 • O Allah

  Maak van haar nakomelingen een dekking tussen haar en het vuur van de hel

 • O Allah

  Maak haar nakomelingen goede nakomelingen, bid goed voor hen tot de Dag des Oordeels

Een gebed voor mijn overleden moeder op Moederdag

Een gebed voor mijn overleden moederEen gebed voor mijn overleden moeder

O God, o Meest Barmhartige van deze wereld en de laatste en meest Barmhartige van hen, heb medelijden met ons en heb medelijden met de hele natie van Mohammed, een genade die ons verrijkt door de genade van iedereen behalve U. O God, vergeef onze levenden en onze doden, onze getuigen en onze afwezigen, onze ouderen en onze jongeren.

Oh God, wie van ons u ook doet herleven, breng hem tot leven voor de Islam. Tovih ons Vetovah over geloof. Oh God, heb medelijden met (mijn moeder) en bedek hem met uw genade. Oh God, heb medelijden met haar boven de aarde en onder de aarde en op de dag dat ze aan jou wordt gepresenteerd.

O God, zend een licht van Uw licht op haar neer. O God, verlicht haar graf voor haar, verruim haar ingang en laat haar zich eenzaam voelen. O God, heb medelijden met haar vervreemding en heb medelijden met haar grijze haren. Oh God, maak van haar graf een paradijselijke tuin. Er is geen vuurput. O God, vergeef haar, heb medelijden met haar, vergeef haar en eer haar verblijfplaats

Voordelen van het eren van ouders

God de Almachtige en de Edele Boodschapper, moge God hem zegenen en vrede schenken, hebben ons geboden om onze ouders te eren, vooral de moeder, wier status groot is in de islam. Het eren van de moeder heeft veel voordelen die in deze wereld en het hiernamaals kunnen worden geoogst. , en de persoon verkrijgt beloning en beloning en verkrijgt de voldoening van de Allerhoogste, en geluk is voor hem geschreven in deze wereld en het hiernamaals. Hij verkrijgt ook zegeningen in het leven en in het levensonderhoud.

Het helpt ook om de zorgen en pijn te verlichten waaraan een persoon in zijn leven kan worden blootgesteld, en het verlost hem ook van de vele tegenslagen van deze wereld, en de persoon die plichtsgetrouw is tegenover zijn ouders zal zijn smeekbede beantwoord zien worden door de Almachtige God. en andere voordelen die de rechtvaardige ten goede komen. Wat betreft de persoon die ongehoorzaam is aan zijn ouders, hij zal woede van God ontvangen, en zijn einde zal de hel zijn, en zijn gebeden zullen niet verhoord worden.

Het eren van ouders na overlijden

Het respecteren van ouders moet ook na de dood blijven bestaan, door een aantal belangrijke dingen te doen, waaronder:

 • Smeekbede: Het is noodzakelijk om je tot de Almachtige God te wenden om voor de overleden vader of moeder te bidden, omdat de smeekbede de overledene bereikt, zodat hij de Heer vraagt ​​om hen met Zijn genade en vergeving te betrekken en hen toe te laten tot het Paradijs, dat is zo breed als de hemel en de aarde.

 • Liefdadigheid, een van de belangrijkste daden die een dode bereiken en die veel beloningen oplevert.

 • Het is ook mogelijk om de verplichte Umrah of Hajj te verrichten en te bidden dat God hen de beloning voor deze Umrah of Hajj zal schenken, en dat Hij hen zal toelaten in Zijn ruime tuinen.Leer meer over smeekbeden voor de overleden moeder.

Het gebed van een overleden moeder wordt verhoord

Een moeder is de warme omhelzing die haar kinderen overspoelt met de hoogste gevoelens van vriendelijkheid, liefde en tederheid. Hoe oud de kinderen ook worden, ze hebben haar nog steeds nodig. De moeder is een van de belangrijkste zegeningen die de Almachtige God heeft geschonken man, en iedereen moet het belang en de status van de moeder waarderen en haar het recht geven dat ze verdient. Want als iemand afscheid van haar neemt, zal iemand intens berouw en verdriet voelen en hopen dat de tijd teruggaat zodat hij bij haar kan zijn.

 • O God, wij smeken U en zweren bij U

  Om haar genadig te zijn, want U bent tot alles in staat. Moge Gods zegeningen en vrede op onze meester Mohammed, zijn familie en zijn metgezellen rusten, en hen vrede schenken.

 • O God, zij getuigde dat er geen god is dan U

  En dat Mohammed uw dienaar en uw boodschapper is, en dat weet u het beste. Oh God, bevestig het wanneer daarom wordt gevraagd.

 • Moge God haar ziel rust geven en haar vrede schenken

  Mijn Heer, beoordeel haar op basis van wat u verdient, niet op basis van wat zij haar familie is. O God, als ze zondigt, is ze uw slaaf en begeert ze uw voldoening, en als ze goed doet, schrijf haar dan voor elke goede daad tien keer zoveel.

 • Mijn Heer, parfumeer het graf van mijn moeder met de geur van de hemel

  ..O God, heb medelijden met die goede ziel die deze wereld verliet en naast je kwam wonen, moge God hem plaatsen in het hoogste paradijs in het paradijs.

 • O God, vergeef haar met de omvang van uw onuitputtelijke giften

  En bedek hem met uw enorme genade die alles omvat wat u hebt geschapen. O God, red hem van de kwelling van het graf en de kwelling van het Vuur, en verzamel ons met de rechtvaardigen en vromen.

Een geschreven gebed voor mijn overleden moeder op Laylat al-Qadr

O God, heb medelijden met mijn overleden moeder in de Nacht van het Lot, en eer haar met de grootste eer. O God, was haar met water, ijs en kou, en reinig haar van zonden, net zoals een wit kleed wordt gereinigd van vuil . O God, ik hoop op uw genade, dus laat mij voor geen enkel moment aan iemand anders over, noch minder dan dat, noch meer. Mijn Heer, heb medelijden met mijn moeder, en U bent de Meest Barmhartige van de Barmhartige. O God, schenk uw vergeving, vrijgevigheid en vergeving aan mijn lieve moeder.

Mijn moeder staat onder jouw bescherming en vertrouwen, dus heb medelijden met haar en vergeef haar haar zonden, want niemand kan zonden vergeven behalve jij, o Vergever, o Overwinnaar. O God, verlicht het graf van mijn moeder en maak het licht op licht, accepteer haar daden, vergeef haar zonden en zegen haar door Uw Paradijs binnen te gaan, O Meest Barmhartige van de Genadevolle, O God. O God, maak mijn moeder standvastig op de dag van de show, en heb medelijden met haar in deze wereld en in haar graf onder de aarde, en vervang haar wereld door het paradijs van de eeuwigheid, en vergeef haar zonden en heb medelijden met haar. O Meest Barmhartige van de Barmhartigen, O God.

Een gebed voor mijn overleden moeder werd verhoord

Een gebed voor de dood van een moederEen gebed voor de dood van een moeder

Een moeder is te groot om in een paar woorden te beschrijven. Haar deugd is zeer groot voor haar kinderen. Zij is degene die hard werkte, laat opbleef en ontberingen doorstond totdat ze ze in de beste conditie zag. Hoe erg ze ook was. de kinderen komen naar haar toe, ze zullen haar rechten niet kunnen waarmaken, maar de smeekbede blijft het touw dat nooit zal breken, en voor jou. Korte gebeden voor de overleden moeder:

“O God, U bent de rijken en wij zijn de armen. U bent vrij van haar kwelling, dus heb medelijden met haar.”

Oh God, vergeef het lichaam dat we negen maanden lang hebben gedragen, en door de zwakte zijn de botten gespleten en de huid gebarsten, dus hebben we het van rust en slaap beroofd, voldoende voor zijn gezondheid, genoeg voor zijn ziekten, en toen zijn we eruit gekomen met grote moeite, mijn Heer, zegen mijn moeder.

O God, laat hen behoren tot degenen die U gedenken, degenen die U dankbaar zijn, degenen die U gehoorzaam zijn, en degenen die berouw tonen aan U. O God, en maak hun voorziening overvloedig op hun oude dag en aan het einde van hun leven .

O God, vergeef mijn vader, heb medelijden met hem, bewaar hem goed, vergeef hem, eer zijn verblijfplaats, verruim zijn toegang, was hem met water, ijs en hagel, zuiver hem van zonden zoals een wit kleed wordt gereinigd van vuil. en vervang hem door een beter huis dan zijn huis, en een beter gezin dan zijn familie, en laat hem toe tot het Paradijs zonder rekening te houden. En Oazh van de kwelling van het graf.

O God, maak van zijn graf een tuin van de tuinen van het Paradijs en maak er geen vuurkuil van. O God, strek hem in zijn graf uit over de lengte van zijn gezichtsveld. O God, zend licht, licht, op zijn graf. ruimtelijkheid en geluk. O God, maak zijn graf voor hem helder en verlicht het daarin met uw genade, O Meest Barmhartige van de Barmhartige.

O God, schenk ons ​​hun genoegdoening, en wij zoeken toevlucht bij U tegen hun ongehoorzaamheid (3) O God, Amen, O God, Amen, O God, Amen. O God, maak mijn vader een heer van de heren van het Paradijs, en maak het bekken tot een hulpmiddel ervoor, en de Boodschapper tot een bemiddelaar voor hem, en maak van jouw schaduw een schaduw ervoor, en de sandaal tot een kledingstuk voor hem, O God, Amen. O God, mijn vader is goed voor mij geweest vanaf de eerste dag. de dag van mijn geboorte tot de dag dat ik afscheid van hem nam. O God, heb medelijden met hem omwille van deze welwillendheid en vergeef hem en laat hem met uw genade toe tot het Paradijs, O Meest Barmhartige van de Genadevolle, O God, Amen.

Bekijk hier: Een gebed voor de moeder geschreven en beantwoord


De beste smeekbede voor de dood van een moeder


Een gebed voor de dood van een moederEen gebed voor de dood van een moeder

Mijn Heer, heb medelijden met mijn moeder, verlicht haar graf, verruim haar toegang en maak van het Paradijs haar verblijfplaats en verblijfplaats.

Edelachtbare, vergeef het lichaam dat we negen maanden lang hebben gedragen, verzwakt door zwakte. Zijn botten zijn gespleten en zijn huid is gebarsten, dus hebben we hem van rust en slaap beroofd, en we hebben genoeg van zijn gezondheid afgenomen om hem ziek te maken, en toen hebben we hem achtergelaten. met moeite, mijn Heer, vergeef mijn moeders en maak van hun rustplaats een paradijs.

Mijn Heer, zend een licht van Uw licht op mijn moeder neer. Mijn Heer, verlicht haar graf voor haar en verruim haar ingang en laat haar zich eenzaam voelen. Mijn Heer, heb medelijden met haar vervreemding en heb medelijden met haar grijze haren. Mijn Heer, en maak van haar graf een tuin van de tuinen van het Paradijs, en niet een put van vuur.

Oh God, vergeef mijn moeder en heb medelijden met haar. Oh God, O Verlenger van Handen met geschenken, breid uw grote milddadigheid uit naar mijn moeder, uw enorme aanwezigheid, waarmee zij haar borst zal uitzetten om U te aanbidden, U te gehoorzamen, wees bij vrede met U, en werk met wat U behaagt, en help haar wanneer daarom wordt gevraagd, en maak van haar een verblijfplaats in het hoogste Paradijs.

Vergeef mijn moeder, o God, en heb medelijden met haar, en maak van haar graf een tuin van het paradijs, en beroof haar lichaam van de hel, en maak mij een van degenen die haar na haar dood rechtvaardig zijn, en maak haar een verblijfplaats in de hoogste paradijs in het paradijs en voor alle moslims.

O God, O Heer van Majesteit en Eer, O Eeuwig Levend, O Eeuwig Levend, wij roepen U aan bij Uw grootste naam, waarmee U antwoordt als er een beroep op mij wordt gedaan. Moge U Uw zegeningen en barmhartigheid over mijn moeder uitstrekken en vergeef haar zodat de zonden haar geen kwaad doen. O God, bescherm haar tegen elke gruwel behalve het Paradijs en maak haar een verblijfplaats in het Paradijs met Uw genade, O Meest Barmhartige van de Genadevolle.

Oh God, ik vraag U voor mijn moeder het hoogste paradijs als thuis voor haar. O God, bouw een huis voor haar in het Paradijs en maak daar onze ontmoetingsplaats. O God, geef haar te drinken uit het bassin van uw Profeet Mohammed, moge God zegene hem en schenk hem vrede, een zalige, zoete drank die haar nooit meer dorstig zal maken.

Gebeden om geduld na de dood van de moeder

Een gebed voor de dood van een moederEen gebed voor de dood van een moeder

O God, O Geduldig, schenk mij geduld over waar U mij mee hebt gekweld en mij op de proef hebt gesteld, O Meest Barmhartige van de Genadevolle. O God, ik zoek mijn toevlucht bij U tegen het verdwijnen van Uw genade en de plotselinge wraak van Uw wraak, en de transformatie van Uw welzijn en al Uw woede Onze Heer, giet geduld over ons uit, maak onze voeten stevig en geef ons de overwinning op de ongelovige mensen.

Bid tot U, o mijn God, de smeekbede van degene wiens nood ernstig is geworden, wiens kracht is verzwakt en wiens vindingrijkheid is afgenomen. De smeekbede van de verdrinkende, gekwelde, gekwelde en angstige mensen die geen manier kunnen vinden om te ontdekken wat er is gebeurd. hem is overkomen behalve door U. Er is geen god dan U, wees dus genadig met ons, O Meest Barmhartige van de Barmhartige, en verwijder van ons wat ons is overkomen van onze vijand en uw vijand, de vervloekte Satan.

Oh God, ik wacht op uw verlichting en ik wacht op uw vriendelijkheid. Zegen Mohammed en de familie van Mohammed en wees aardig voor mij en laat mij niet voor een oogwenk of minder dan dat aan mezelf of aan iemand van uw schepping over. O machtige van de hemelen en de aarde.

Er is geen god dan U, er is geen god dan Allah, de Barmhartige, de Meest Genadevolle, er is geen god dan Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Barmhartige, er is geen god dan Allah, Heer van de hemelen en de aarde en Heer van de Grote Troon. O God, ik heb al mijn behoeften, zowel zichtbare als verborgen, in deze wereld en in het hiernamaals naar u neergezonden.

Mijn Heer, ik ben getroffen door onheil, en U bent de Barmhartigste onder de Barmhartigen. Er is geen god dan U, glorie zij U. Sterker nog, ik behoorde tot de onrechtvaardigen.


wie is mooi

Gebeden

Voor de overleden moeder


Een gebed voor de dood van een moederEen gebed voor de dood van een moeder

Moeder is een heel mooi woord en het is een afkorting van alle betekenissen van liefde, vriendelijkheid en tederheid. Ze is onze toevlucht in tijden van nood, ze is onze vreugde als het verdriet voor ons ernstig wordt, en ze is een bron van veiligheid voor ons in tijden van angst.

Het is de ankerplaats waarop we ons vestigen als de golven van het leven op ons neerstorten en de ontberingen en problemen ons teisteren. De hoeveelheid liefde en tederheid die het voor ons in zich draagt, kan niet worden gevonden in het hart van enig ander mens, nee. maakt niet uit wie hij is. Het ongeluk een moeder te verliezen is een van de grootste rampen en beproevingen.

Maar we moeten geduldig zijn, beloning zoeken, tevreden zijn met Gods besluit en bestemming, en altijd voor haar bidden. Bidden is het minste wat we voor haar kunnen doen nadat ze ons heeft verlaten, en het is ook een vorm van gerechtigheid na de dood. Daarom, we presenteren u prachtige gebeden voor de overleden moeder, die zijn:

“O God, voed haar vanuit het Paradijs, geef haar te drinken vanuit het Paradijs, wijs haar haar plaats in het Paradijs en zeg haar dat ze door elke gewenste deur naar binnen mag gaan.” “

“O God, ze staat onder jouw bescherming en jouw bescherming, dus ze kan haar beschermen tegen de verleiding van het graf en de kwelling van het vuur, en jij bent loyaliteit en waarheid waardig, dus vergeef haar en heb medelijden met haar. Zeker. , jij bent de Vergevingsgezinde, de Barmhartige.”

“O God, vervang haar door een beter huis dan haar huis, een beter gezin dan haar familie, beter nageslacht dan haar nageslacht, en een betere echtgenoot dan haar echtgenoot, en laat haar toe tot het Paradijs zonder oordeel, met Uw genade, O Meest Barmhartige. van de Barmhartige.”

“O God, ontvang haar met u, vrij van zonden en overtredingen, en ontvang haar met uw vrije wil en vergeving, en u bent tevreden met haar, niet boos op haar.”

Kortom, ieder mens moet de moeder haar positie boven alle anderen geven, en hij moet haar altijd op de eerste plaats in zijn leven houden, en van haar bevrediging zijn grootste doel maken. Bij God, als ze ons zou verlaten, zouden we de smaak proeven van de De bitterheid van het verlies, het verlangen en nog eens duizenden keren naar haar verlangen. Dan heeft spijt geen zin als we iets verkeerds hebben gedaan. Tegen haar op een dag, doe dus goed voor je moeders voordat het te laat is.