Smeekbeden worden beschouwd als een toevluchtsoord en toevlucht tot de Almachtige God, smeekbeden en dichter bij Hem komen met behulp van schriftelijke smeekbeden die worden gereciteerd door de patiënt en zijn familie, met als doel herstel, als God het wil.

De smeekbede voor het betreden van operaties is geschreven


Ik vraag u, o God, wiens macht over alle dingen is geopenbaard

Om aardig voor mij te zijn, om mij met compassie en zorg erbij te betrekken, om genade met mij te hebben, en om mij en de zieke moslims te vergeven.

O God, ik vraag u om uw grote vriendelijkheid en vrijgevigheid

Ik zal je een zegen nalaten om hem te genezen en hem een ​​goede gezondheid te geven. O God, wij doen een beroep op U in de afwezigheid van het ongeziene. Geef hem herstel en breng hem veilig bij ons terug van elke ziekte en aandoening. O tederheid, o mannan, o bezitter van majesteit en eer, ik vraag het u.

O God, met uw hoogste kwaliteiten die niemand kan beschrijven en met uw mooie namen die niemand kan tellen… en ik vraag u met uw majestueuze zelf en uw genereuze gezicht om hem te genezen en te herstellen met uw kracht en kracht.


Het betreden van de operatiekamer

Hij heeft een ander soort angst, omdat deze wordt beschouwd als een beslissende factor in het leven van de patiënt, vooral als het een ernstige operatie betreft, en er verschillende soorten operaties zijn, of het nu gaat om een ​​bevalling of allerlei soorten operaties.

We worden allemaal blootgesteld aan allerlei soorten operaties, of een van ons wordt eraan blootgesteld, dus we zijn altijd op zoek naar beantwoorde gebeden voor ons herstel of voor het herstel van onze patiënten en de patiënten van alle moslims.


Gebed voor toelating tot de operatie


Genezend gebed voor mijn zieke echtgenoot


O Allah

Jij bent de Schepper en jij bent de Schepper

Ik ben de getroffene, jij bent de genezene en jij bent de genezer. Moge jij namens ons genezen

O God, ik vraag U bij uw mooiste namen en uw hoogste kwaliteiten, O iemand in wiens hand lijden, welzijn, genezing en medicijnen zijn. Ik vraag U, O God, om hem te genezen. Er is geen kwaad behalve uw kwaad. en geen voordeel behalve uw voordeel en geen beproeving behalve uw test en geen welzijn behalve uw herstel.

Ik vraag u, o God, wiens macht over alle dingen is geopenbaard

Om aardig voor mij te zijn, om mij met compassie en zorg erbij te betrekken, om genade met mij te hebben, en om mij en de zieke moslims te vergeven.

Oh God, wat artsen niet kunnen doen, want U bent onze Heer en de Heer der artsen, niets is onmogelijk voor U. Oh God, genees ons en genees elke ziel die pijn heeft geproefd van ziekte, en schenk haar een spoedig herstel.


O God, Heer der mensen, verwijder de ellende

En genees hem, U bent de Genezer. Er is geen genezing behalve Uw genezing. In Uw hand is genezing. Er is geen openbaarder behalve U. U bent de Heer van het goede. Zend genade van U en een genezing van Uw genezing. O Meest Barmhartige van de Genadevolle.

Er wordt een smeekbede geschreven bij het betreden van de operaties van de patiënt

Gebeden voor een spoedig herstel voor de patiëntGebeden voor een spoedig herstel voor de patiënt


U bent de Altijd Levende, de Bij Zichzelf Bestaande. Ik vraag U naar Uw hoogste eigenschappen

Die niemand kan beschrijven, en met je mooie namen die niemand kan tellen, en ik vraag je, met je majestueuze zelf en je eervolle gezicht, hem te genezen en te herstellen met je kracht en kracht.

O God, ik vraag u vanuit de overvloed van uw genade

Om mij te genezen en mij een goede gezondheid te schenken. O Heer, ter wille van Uw Mooiste Namen, wat we ervan weten en wat we niet weten, schenk ons ​​Uw vriendelijkheid en genade, omtrek ons ​​met Uw zorg, red ons van alle kwaad en bescherm ons te allen tijde , O Hafiz, want U bent de Hoorder en Antwoorder van smeekbeden.

Oh God, jij bent de Schepper en ik ben de Schepper

U bent de getroffene, u bent de genezene en u bent de genezer. O God, ik heb mijn aangezicht aan U overgegeven, en er is geen kracht of kracht in mij behalve door U, en aan U geneest mij en redt mij door Uw genade, O Meest Barmhartige van de Barmhartige.

O God, ik vraag u in uw grote, grootste naam, waarmee u antwoordt als ik geroepen word, en als ik daardoor vraag, geeft u, en als ik daardoor om genade vraag, wordt u genade getoond, en als ik zoek er verlichting door, ik hoop dat u mij zult verlossen van waar ik in zit en mij zult beschermen tegen het kwaad van de afgunstigen en de vijandigen, en mij de overwinning over hen zult schenken met uw overwinning en steun, O Machtige, O Helper.

De smeekbede voor het betreden van operaties is geschrevenDe smeekbede voor het betreden van operaties is geschreven

Het meest recht op zorg voor de patiënt

Sommige kinderen maken ruzie over de zorg voor hun zieke bejaarde ouders, en elk van hen verontschuldigt zich onder het voorwendsel van werk en verantwoordelijkheden, en elk van hen vergeet de superioriteit van de ouders over hen. hun kinderen moeten voor hen zorgen en de smeekbede uitspreken voor deelname aan de operatie en vóór de operatie, en degene die het meeste recht heeft om voor de patiënt te zorgen, is in orde:

de moeder

Zij heeft het recht om voor haar kind te zorgen tijdens zijn ziekte.

de vrouw

Zij heeft het recht om voor haar zieke echtgenoot te zorgen als haar gezondheid goed is.

Kinderen

Ik heb recht op de zorg van mijn ouders tijdens hun ziekte.

Zus

Ze heeft het recht om voor haar zieke zus te zorgen als ze geen man of kinderen heeft.


Gebeden voor deelname aan de operaties worden verhoord


Een Sunnah-gebed voor mijn zieke vaderEen Sunnah-gebed voor mijn zieke vader

Smeekbede voor deelname aan operaties. Onze Heer, giet de overvloed van uw vrijgevigheid en barmhartigheid over ons uit, en schenk ons ​​geduld en troost. We vertrouwen onze zaken toe aan God, want Hij ziet de dienaren.

God is voldoende voor ons en Hij regelt de zaken het beste. Er is geen macht of kracht behalve in God, de Allerhoogste, de Grote. Moge Gods zegeningen en vrede op onze Profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen rusten.

O God, wij roepen U aan achterin het ongeziene

Om uw zieke dienaar herstel te gunnen en hem veilig van welke ziekte of aandoening dan ook bij ons terug te brengen, o tederheid, o welwillende, o grote, o majesteit en eer, o God, vragen wij u met al uw eigenschappen, wat we weten van hen, en wat wij niet weten, want u kunt het en wij kunnen het niet, en u weet het en wij weten het niet, en u Kenner van het ongeziene, o God, wij vragen u met uw heldere essentie om hem te vergeven, verlicht zijn last, maak het gemakkelijk voor hem en bespoedig zijn herstel van deze beproeving, O Meest Barmhartige.

O God, in wiens hand het koninkrijk van alle dingen is

O Iemand in wiens hand alle zaken zijn, het heden en de toekomst, het goede en het slechte, wij vragen U, O Genereus, O Grootheid, O Bezitter van Glorie en Eer, om deze zieke te genezen en hem te vergeven , O Iemand bij wie er geen macht of kracht is.

O God, neem zijn ongeluk van hem weg

Oh God, genees hem met een geneesmiddel dat geen enkele ziekte achterlaat. Oh God, zegen hem met zijn gezondheid en welzijn, en breng hem veilig terug naar zijn familie. Oh God, er is geen kwaad behalve jouw kwaad, en daar Er is geen voordeel behalve jouw voordeel, en er is geen test behalve jouw test, en er is geen welzijn behalve jouw welzijn, O Altijd Levende, O Altijd Levende, Wij vragen je om het herstel van onze broeder te bespoedigen, en om het hem gemakkelijk te maken. En op ons, o lieve, o grote.

Lees ook: Een gebed voor de operatie


Een verhoord gebed voor operaties voordat je ze binnengaat


Een gebed voor de zieken op Laylat al-QadrEen gebed voor de zieken op Laylat al-Qadr


Oh God, wat artsen niet hebben gedaan

U bent onze Heer en de Heer van de doktoren, en niets is onmogelijk voor U. O God, genees ons en genees elke ziel die pijn heeft geproefd door ziekte, en schenk haar een spoedig herstel.

Oh God, het sterke zuiverende en ijzerverzachtende middel

Oh, wie maakt de belofte waar en wie stelt mijn vertrouwen elke dag in een nieuwe zaak, breng onze zieke en zieke moslims uit de nauwe keel en op het breedste pad. O God, geef hem vroeg of laat het kleed van gezondheid en welzijn, O Meest Barmhartige van de Barmhartige. Ik vraag de Almachtige God, Heer van de Grote Troon, om jou en alle andere zieke moslims te genezen.

O God, ik vraag u naar de redenen voor uw genade

En de beloften van Uw vergeving, en de buit van elke gerechtigheid, en veiligheid van elke zonde, en het winnen van het Paradijs, en verlossing uit de hel.

O God, laat op deze grote dag voor mij geen zonde over, behalve dat U die hebt vergeven, noch een zorg zonder verlichting ervan, noch een zieke persoon zonder genezing, noch een dode persoon zonder zijn genade, noch enige noodzaak hiervan. wereld of het hiernamaals waarin wij voordeel en verlossing hebben en waarin U voldoening heeft, behalve dat U het voor ons vervult, O Meest Barmhartige van de Barmhartige, alles is krachtig.

Gebed voor deelname aan operatiesGebed voor deelname aan operaties


Schriftelijk gebed voor de bevallingO Leven, O Onderhouden, O Leven, O Onderhouden

O Eeuwig Levende, O Onderhoudende, er is geen god dan God alleen zonder partner. Aan Hem behoort de heerschappij en aan Hem is lof en Hij is tot alle dingen in staat. Kom naar buiten, O jij geboren met de macht van koning en idool .


O levend O sastain, in jouw genade zoek ik verlichting

O Meest Barmhartige van degenen die barmhartig zijn, O Meest Barmhartige van degenen die barmhartig zijn, O Meest Barmhartige van degenen die barmhartig zijn. Moge Gods zegeningen en vrede op onze meester Mohammed en zijn familie en metgezellen rusten.


Een smeekbede voordat u aan gevaarlijke operaties begintO geweldig laxeermiddel

O, verzachter van ijzer, haal mij uit de cirkel van smalheid naar het breedste pad. Met jou weer ik af wat draaglijk is en wat onverdraaglijk is, en er is geen kracht of kracht behalve in God, de Allerhoogste, de Grote.

O God, wiens barmhartigheid alle dingen omvat, O Hij die gehoor geeft aan de oproep van hen die vragen, O Hij die geen uitgestrekte hand teruggeeft, ik smeek U, mijn Heer, om zijn nood van hem weg te nemen, om te kleden hem in het kleed van gezondheid en welzijn, en hem gezond en vrij van alle kwaad terug te geven, o God.

Oh God, zend uw genezing neer naar degenen die getroffen zijn door kwaad, en zorg voor verlichting voor degenen die uitgeput zijn door pijn en uitgeput door vermoeidheid. Oh God, genees en genees elke zieke persoon die pijn heeft, en niemand weet ervan zijn zwakte behalve jij. O Meest Barmhartige, O Meest Barmhartige, O onze toevlucht in elke nood en nood, ik vraag U om hem, met Uw macht en kracht, een goede gezondheid te schenken die elke ziekte uit zijn lichaam zal verwijderen, want er is geen kracht of kracht behalve in U, o Heer der Werelden.

Schriftelijk gebed voor de patiënt in het ziekenhuis

Gebeden voor herstel voor de ziekenGebeden voor herstel voor de zieken

A

Alle lof zij God, er is geen god dan Hij

Hij is het waard om geprezen te worden en Hij heeft macht over alle dingen. Glorie zij God, er is geen god dan God, God is groot, en er is geen macht of kracht behalve in God.

O Allah

Genees hem met een geneesmiddel dat na hem nooit meer ziek zal zijn. O God, pak zijn hand. O God, bewaak hem met uw ogen die niet slapen, bescherm hem uit uw hoek die niet goed voelt, en bescherm hem met uw glorie die niet lijdt, en eet hem 's nachts en overdag, en heb medelijden met hem met uw macht over hem. U bent zijn vertrouwen en zijn hoop, o onthuller van zorgen, o verlichter van nood. O Beantwoorder van de roep van degenen in nood.

Er is geen God dan God – de Geduldig en Genereus

Er is geen god dan God, de Allerhoogste, de Grote, er is geen god dan God, Heer van de zeven hemelen en Heer van de Grote Troon, er is geen god dan God alleen, zonder partner, aan Hem behoort de heerschappij en voor Hem is er lof, en Hij is tot alles in staat.

Alle lof zij God, buiten wie er geen god is

Hij is het waard om geprezen te worden, en Hij heeft macht over alle dingen. Glorie zij God, er is geen god dan God, en God is groot, en er is geen macht of kracht behalve in God.

O Allah

O sterke facilitator en ijzeren verzachter, O vervuller van bedreigingen, en O Hij die elke dag vertrouwt op een nieuwe zaak, breng onze zieke en zieke moslims uit de keel van bekrompenheid en op het breedste pad door U heen. Weiger van de moslims wat zij kan het niet verdragen.Er is geen macht of kracht behalve in God, de Allerhoogste, de Grote.

Onze Heer God die in de hemel is, geheiligd zij uw naam en uw bevel

In de hemel en op aarde, net zoals ik in de hemel medelijden met u had, breid zo uw genade uit op aarde. Vergeef ons onze overtredingen en onze zonden. U bent de Heer van het goede. Zend genade en genezing neer van uw genezing van deze pijn, en het zal genezen worden.

O Heer, het is het kostbaarste wat ik heb, o Heer, die het aan de zieken teruggeeft

Zijn gezondheid beantwoordt aan de gebeden van de ellendige en zwakken. O God, genees haar, verlicht haar en herstel haar welzijn. Ik vraag u, o Heer, in uw heilige maand Ramadan.

Oh God, genees degenen die al lange tijd ziek zijn en wier pijn hevig is. Oh God, die de zieke persoon weer gezond maakt en reageert. Ik bid tot “Name” voor een spoedig herstel in uw heilige maand. O Heer , genees “Naam”.

Een smeekbede bij het betreden van operatiesEen smeekbede bij het betreden van operaties

Wat is smeekbede?


Smeekbede is een daad van aanbidding

Het is een middel waarmee de dienaar dichter bij zijn Heer komt met wat hij wenst te verkrijgen, en hij heeft geen specifieke tijd nodig om de aanbidding van de smeekbeden te beoefenen. Velen vertrouwen erop gebaseerd op de woorden van de Almachtige Heer in Zijn gebed. Machtig en ijzeren boek in Surah Al-Baqarah, de Almachtige zei:

En als Mijn dienaren jullie naar Mij vragen, dan ben Ik dichtbij. Ik beantwoord de oproep van de smekeling wanneer hij hem aanroept. Laat hen dus op Mij reageren en in Mij geloven, zodat zij geleid mogen worden.'


Soorten smeekbeden


De smeekbeden zijn onderverdeeld in drie categorieën, namelijk:

Een gebed voor de zieken op de dag van ArafatEen gebed voor de zieken op de dag van Arafat

Bidden achterin het onzichtbare:

Het is de smeekbede van een moslim voor zijn moslimbroeder zonder dat hij het weet, in de hoop dat God hem succes zal schenken

In zijn leven voor waar hij van houdt en waar hij tevreden mee is, wordt dit soort smeekbeden overwogen

De beste van hen in de ogen van God, omdat degene die smeekt, met dezelfde smeekbede wordt beloond

En misschien nog wel beter: het is een smeekbede zonder hypocrisie en vleierij, dat wil zeggen oprecht ter wille van God.

Gebed van aanbidding:

Het is een veel voorkomende smeekbede die een oproep tot de Almachtige God omvat

Hij aanvaardt verschillende daden van aanbidding, of het nu gaat om vasten, gebed, enz

Het heeft tot doel een beloning te verkrijgen voor het verrichten van daden van aanbidding door daarvoor tot God te bidden.

De smeekbede van de zaak:

Het is een smeekbede die verband houdt met het toevlucht nemen tot God en Hem om kracht en macht vragen

En zoek hulp bij Zijn wil in alle zaken van zijn leven, op zoek naar het succes van God de Almachtige voor hem

Door gebed voor zijn nood.