Hoe zorg ik ervoor dat mijn geliefde met mij trouwt op basis van de Koran? Veel mensen vragen zich af wat de juiste Koranverzen zijn die de minnaar brengen en hem voor het leven aan zijn geliefde hechten door middel van een huwelijk. Er bestaat geen twijfel over dat er veel zijn verzen in de Koran die de Heer in zijn boek noemde om het belang van het huwelijk gebaseerd op barmhartigheid te tonen, zodat het leven gelukkig is tussen de twee partijen, wat voortdurend herhaald moet worden om de relatie tussen geliefden te versterken.

Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn geliefde met mij trouwt volgens de Koran?

Allereerst moet iedereen de Almachtige God vragen om te bidden, zodat zijn verzoek beantwoord wordt, omdat het de ware manier is om wensen te vervullen, als God het wil, en er zijn een aantal verzen die worden gelezen om dergelijke zaken te vergemakkelijken die sterker zijn dan de liefde zelf als het gaat om beïnvloeding, en ze worden als volgt weergegeven:

Allah zegt

“Hebben Wij niet uw borst naar u uitgebreid en de last van u weggenomen die op uw rug is gevallen en uw geest boven u verheven? Zeker, met ontbering komt gemak. Zeker, met ontbering komt gemak. Als je leeg bent, concentreer je dan, en tot jouw Heer, wend je daarom.”

Allah zegt

“Het is dankzij Gods barmhartigheid dat je aardig voor ze bent geweest, en als je hardvochtig en hardvochtig was geweest, zouden ze zich uit je omgeving hebben verspreid, dus vergeef het ze en vraag vergeving voor ze en raadpleeg ze over de kwestie.” Dus als je vastbesloten bent, stel dan je vertrouwen op God. God houdt inderdaad van degenen die hun vertrouwen op Hem stellen. De Almachtige God heeft de waarheid gesproken, uit Surah Al Imran.

Koranverzen over het liefhebben van de echtgenoot zijn bewezen

Er worden in de Heilige Koran veel verzen genoemd die betrekking hebben op het antwoord op de vraag: Hoe zorg ik ervoor dat mijn geliefde met mij trouwt in de Koran en het belang ervan, naast verzen die bijdragen aan het verkrijgen van de liefde van de echtgenoot. De Almachtige heeft ons het belang van het huwelijk duidelijk gemaakt, net als Zijn Boodschapper, en een van de belangrijkste van deze verzen zijn:

God zei

“En trouw niet met polytheïstische vrouwen totdat ze geloven, en een gelovige slavin is beter dan een polytheïstische vrouw, zelfs als ze je bevalt. En trouw niet met polytheïstische vrouwen totdat ze geloven, en met een gelovige mannelijke dienaar. “Beter dan een polytheïst “Zelfs als je ze leuk vindt. Zij worden naar de hel geroepen, en God nodigt met Zijn toestemming uit naar het Paradijs en vergeving en maakt Zijn tekenen duidelijk aan de mensen dat ze hen mogen volgen. “Krona.”

God de Almachtige zei: “O mensen, vrees jullie Heer, die jullie uit één enkele ziel heeft geschapen en daaruit haar partner heeft geschapen en vele mannen en vrouwen van hen heeft verspreid.”

De Almachtige God zei: “En als je bang bent dat je geen recht zult doen aan wezen, trouw dan zoveel vrouwen als je wilt, twee, drie of vier keer; maar als je bang bent dat je niet rechtvaardig zult zijn, dan één of ” Je rechterhand bezit dit niet, en je bent er ook niet van afhankelijk.”

De Almachtige God zei: “En er rust op jou geen schuld voor wat je vrouwen voorstelt of voor jezelf houdt. God weet dat je ze zult noemen, maar niet met ze uitgaat.” in het geheim, tenzij je een redelijk woord spreekt en dat ook doet. Neem niet het besluit om het huwelijkscontract te sluiten totdat de vastgestelde tijd is verstreken, en weet dat God weet wat er in u leeft. Wees dus op uw hoede voor Hem en weet dat God vergevingsgezind en “verdraagzaam” is.

God de Almachtige zei: “En als je een vrouw wilt vervangen door een andere vrouw, en je geeft een van hen een pond goud, neem dan niets van haar aan. Zou je dat willen doen uit laster en zuivere zonde?”

God de Almachtige zei: “En een van Zijn tekenen is dat Hij uit jullie midden partners heeft geschapen, zodat jullie rust in hen mogen vinden, en Hij heeft genegenheid en barmhartigheid tussen jullie geplaatst. Daarin zijn inderdaad tekenen voor een volk dat nadenkt. ”

Mijn geliefde zal met mij trouwen volgens de Koran

Het belang van liefde tussen echtgenoten in de islam

Nadat ik het antwoord wist op de vraag: hoe laat ik mijn geliefde met mij trouwen volgens de Koran, schiep God de Almachtige twee van elk paar, en Hij legde ook sterk de nadruk op genegenheid en het belang van vriendelijkheid en barmhartigheid tussen hen, zoals de Almachtige ons heeft opgedragen. samenwerken in het huwelijksleven.

Ook beval hij de man om vriendelijk met zijn vrouw om te gaan en haar op een redelijke manier te behandelen. Hij verwees ook naar afstand als ze niet met elkaar verder konden, maar wel op een redelijke manier. Hij maakte echtscheiding tot laatste redmiddel als dat onmogelijk was. om met elkaar te leven.

Vóór zijn dood adviseerde de Profeet van God, moge God hem zegenen en vrede schenken, ook om vrouwen met alle liefde te behandelen en met hen om te gaan. Hij zei: 'Vrees God in vrouwen, want je hebt ze met Gods vertrouwen aangenomen en hun liefde gegeven. geslachtsdelen zijn wettig volgens het woord van God.” Daarom moet de man de regelmatige fouten van zijn vrouw over het hoofd zien en liefde in haar hart inboezemen, zodat ze vriendelijk voor hen zal zijn. Leven, liefde tussen twee partijen is de basis van het huwelijksleven

Er is ook een rol weggelegd voor vrouwen bij het opbouwen van hun huwelijksleven, aangezien het leven niet zonder problemen is en het voor de vrouw noodzakelijk is om goed met haar man om te gaan en hem zonder ongehoorzaamheid te gehoorzamen.

De Almachtige Heer maakte gehoorzaamheid aan de man een reden om het Paradijs binnen te gaan. De Profeet, moge Gods gebeden en vrede met hem zijn, zei: “Als een vrouw haar vijfde gebed bidt, haar maand vast, haar kuisheid bewaakt en haar echtgenoot gehoorzaamt, haar zal worden verteld: 'Betreed het Paradijs via welke poort van het Paradijs je maar wilt.'”

Mijn geliefde zal met mij trouwen volgens de KoranMijn geliefde zal met mij trouwen volgens de Koran

Lees ook: Hoe ga ik om met mijn man op de eerste dagen van het huwelijk?

Koranverzen die het belang van het huwelijk uitleggen

Het huwelijk wordt beschouwd als een van de belangrijke zaken die de Meest Genadevolle, Glorie zij Hem, ons duidelijk heeft gemaakt. Hij heeft er rust, vrede, barmhartigheid en genegenheid van gemaakt, en dat het huwelijk de enige weg naar ware liefde is. enkele verzen die het belang van het huwelijk aangeven en ervoor zorgen dat mijn geliefde met mij trouwt volgens de Koran:

De Almachtige God zei: “En Hij schiep twee paren, het mannelijke en het vrouwelijke.”

“En trouw met de jonge vrouwen onder u en de rechtvaardigen onder uw mannelijke en vrouwelijke bedienden. Als ze arm zijn, zal God hen verrijken met Zijn milddadigheid, en God is Alomvattend, Alwetend.”

“En Wij hebben boodschappers voor jullie uit gestuurd en hen vrouwen en nakomelingen gegeven.”

“O jullie die geloofd hebben, als gelovige vrouwen als immigranten naar jullie toe komen, stel ze dan op de proef. God weet het beste over hun geloof. Als jullie weten dat zij gelovigen zijn, geef ze dan niet terug aan de ongelovigen. Er is geen oplossing voor hen. Ook niet.” Zijn ze wettig voor hen, maar geef ze wat ze hebben uitgegeven, en er rust geen blaam op je als je met ze trouwt als je ze hun loon geeft. En houd niet vast aan de goddeloosheid van de ongelovigen en vraag om wat je hebt uitgegeven “En laat hen gevraagd worden. Ze hebben dat niet uitgegeven. Het oordeel van God zal tussen jullie oordelen, en God is Alwetend, Alwijs.”

“Hij zei: 'Ik wil een van mijn twee dochters met je uithuwelijken, op voorwaarde dat je mij inhuurt voor acht proeven. Als je er tien voltooit, dan is het van jou, en ik wil het je niet moeilijk maken.' Als God het wil, zullen we tot de rechtvaardigen behoren.’

“O jullie die hebben geloofd, als je met gelovige vrouwen trouwt en vervolgens van hen scheidt voordat je ze hebt aangeraakt, dan hoef je ze niet te betalen voor een periode van wachten totdat je een overtreding begaat, dus geef ze plezier en laat ze vrijuit gaan. ‘Een mijl.’

Profetische uitspraken over het huwelijk

Het huwelijk is de zaak die leidt tot de ontwikkeling van de aarde en de voortzetting van de levenscyclus. Daarom moet het ontstaan ​​en moet er wederzijdse liefde zijn tussen de twee partijen, zodat het leven tussen hen comfortabel en aangenaam is. Hier is een groep mensen hadiths die dit aangeven:

De Boodschapper van God, moge God hem zegenen en vrede schenken, zei: “Wie van jullie hiertoe in staat is, laat hem trouwen, want het zal de blik neerslaan en iemands kuisheid beschermen. En wie van jullie daar niet toe in staat is doe dat, laat hem vasten, want het is voor hem en hij is gekomen.

De Boodschapper van God, moge God hem zegenen en vrede schenken, zei: “Als er iemand naar je toe komt wiens religie en karakter je tevreden bent, trouw dan met hem. Als je dat niet doet, zal er strijd op aarde zijn en grote corruptie. Ze zeiden: 'O Boodschapper van God, zelfs als hij erin zit.' Hij zei: 'Als er iemand naar je toe komt wiens religie en karakter je tevreden bent, trouw dan met hem.'

Hij, moge Gods gebeden en vrede met hem zijn, zei: “Hij heeft nog nooit zoiets gezien als een huwelijk voor degenen die van elkaar houden.”

De Boodschapper van God zei: “Een vrouw kan getrouwd zijn vanwege haar rijkdom, een vrouw kan getrouwd zijn vanwege haar schoonheid, en een vrouw kan getrouwd zijn vanwege haar religie, dus overwinnaar met degene die religieus is, moge je rechterhand zij. gezegend.”

Hij, moge Gods gebeden en vrede met hem zijn, zei: “Er is geen huwelijk behalve met een voogd en twee rechtvaardige getuigen, en elk ander huwelijk dan dat is ongeldig, en als ze ruzie maken, dan is de autoriteit de bewaker van de ene. die geen voogd heeft.”

Lees ook: Hadith van de Profeet over de rechten van de vrouw in de islam

Duas om mijn geliefde met mij te laten trouwen

Nadat ik het antwoord heb bekeken op de vraag: hoe zorg ik ervoor dat mijn geliefde met mij trouwt met behulp van de Koran, zijn er een aantal smeekbeden die helpen de liefde van het hart te winnen en dichter bij mensen te komen, en deze zijn als volgt:

 • O God, O Eeuwig Levend, O Eeuwig Levend, O Bezitter van Majesteit en Eer, O Alles Verzamelend, O Alles Combinerend, O Alles Combinerend, breng mij samen met (zo-en-zo zoon van zo-en -so) over waar U van houdt en waarin U liefheeft, en maak mij samen met Hem tot de eervollen.

 • O God, ik wil trouwen en voor mij mannen uitvaardigen die kuis zijn en mij beschermen in mijn leven en mijn geld, en het meest overvloedige levensonderhoud en de grootste zegen hebben, en voor mij een goede zoon uitvaardigen, en hem schenken goed karakter in mijn leven en in mijn dood.

 • O God, trouw met mij met een rechtvaardige man van wie mijn ogen zullen genieten en wiens ogen mij zullen behagen, O Bezitter van Majesteit en Eer.

 • O God, ik vraag U met mijn angst om het verboden te begaan en met mijn bescherming van mijn wonden, en ik vraag U, O Heer, voor het goede van mijn daden, om mij een rechtvaardige echtgenoot te schenken die mij zal helpen in zaken van mijn leven. religie en mijn wereld, want U bent tot alles in staat. O God, vergeef mijn zonden, bescherm mij en zuiver mijn hart.

 • O God, schenk mij een echtgenoot die beter voor mij is en ik ben beter voor hem in onze religie, onze wereld, ons levensonderhoud en de uitkomst van onze zaken, zowel nu als later.

 • O God, ik zoek mijn toevlucht bij U tegen mijn nood en de vertraging, traagheid en stagnatie van mijn huwelijk, en ik vraag U om mij beter te schenken dan wat ik verdien van mijn man en waar ik op hoop, en dat U hem en zijn man overtuigt familie van mij en overtuig mij en mijn familie van hem.

 • O God, ik vraag u in uw grootste naam, dat u God bent, er is geen god dan u, de enige echte, de eeuwige, die niet baart, noch geboren is, en er is niemand die gelijk is aan hem. om mij een rechtvaardige echtgenoot te schenken die mij helpt u te gehoorzamen en mij helpt rechtvaardige nakomelingen groot te brengen.

 • Onze Heer, schenk ons ​​van onze vrouwen en nakomelingen de troost van onze ogen en maak ons ​​leiders voor de vromen. O God, schenk mij een goede, vrome echtgenoot, een minnaar van God en Zijn boodschapper die succesvol is in zijn leven. Ik zal het doen. wees de appel van zijn oog en zijn hart, en hij zal de appel van mijn oog en mijn hart zijn.

 • O God, Degene die mensen samenbrengt, breng mij voor een dag waarover geen twijfel bestaat, samen met mijn man, die rijk is aan religie, moraal en rijkdom, en die mij gelukkig maakt, mijn hart gelukkig maakt, en maakt mijn hart blij.

 • O Hij wiens bevel tussen de Kaf en de Non ligt, en wanneer Hij iets wil, zegt Hij er tegen: “Wees”, en het zal zo zijn. Geef mij een rechtvaardige echtgenoot en een rechtvaardig nageslacht dat de ogen zal plezieren.

 • O Meest Vriendelijke, O Meest Vriendelijke, O Bezitter van de Glorieuze Troon, O Iemand die effectief is in alles wat Hij verlangt, ik vraag U, bij Uw glorie die niet perfect is, bij Uw koninkrijk dat niet onrechtvaardig is, en bij het licht van Uw Gezicht dat de hoeken van Uw Troon vult, om mij een rechtvaardige echtgenoot en goede, goede nakomelingen te schenken.

Lees ook: Een gebed om het huwelijk met een specifieke persoon mogelijk te maken wordt verhoord

We hebben dus de vraag beantwoord hoe ik mijn geliefde met mij kan laten trouwen op basis van de Koran. Er bestaat geen twijfel over dat de oplossing voor alles te vinden is in de woorden van God de Almachtige, evenals in de Sunnah van de Profeet. Daarom moeten we ons tot hen wenden om alles van de Almachtige te vragen en te wensen. Iedereen die degene van wie hij houdt wil ontmoeten, is gebaseerd op zijn Boek en Sunnah. Hij volgt zijn lezing en de leringen van de ware religie, zodat God zal hem zegenen in deze wereld en het hiernamaals.

We hebben je de belangrijkste informatie gegeven over hoe je mijn geliefde met me kunt laten trouwen met behulp van de Koran. We hopen dat we je van nut zijn geweest. Neem contact met ons op via de opmerkingen onder het artikel en we zullen zo snel mogelijk reageren als mogelijk.