Vriendschap is een van de belangrijke dingen in ons leven die een grote impact heeft op de ontwikkeling van het individu. Vanaf jonge leeftijd leert iemand veel mensen kennen en vormt hij vriendschappen onder hen die hem in zijn leven zullen helpen en van wie hij Vriendschap heeft normen die daarop gebaseerd moeten zijn, en een persoon moet zijn vriend goed kiezen, en dit moet in het religieuze discours aan bod komen vanwege de aanzienlijke impact ervan op het individu en de samenleving.

Onze Meester Mohammed vertelde ons dat

“Een persoon volgt de religie van zijn vriend

“Het betekent dat hij gelijke tred houdt met zijn vriend in al zijn zaken, en misschien ook in zijn eten, drinken en kleding. Wat de betekenis van vriendschap betreft, luidt het:

Algemene betekenis:

Het is een relatie tussen twee partijen en behoort tot de menselijke sociale relaties.

de vriendschap:

Het is gebaseerd op wederzijds vertrouwen tussen twee of meer mensen.

het doel:

Vriendschap heeft tot doel samen te werken aan goede daden, maar ook aan genegenheid, mededogen en hulp in moeilijke tijden.

Oorsprong

Woord:

Vriendschap is een woord dat voortkomt uit eerlijkheid in de Arabische taal.

Een korte preek over vriendschap

Alle lof zij God, de ondersteuner van de waarheid en de gids van zijn dienaren

De rechtvaardigen leidt hen naar het rechte pad. O God, moge uw zegeningen en vrede zijn met onze Meester Mohammed, de ongeletterde Profeet, en met zijn familie en metgezellen, wat betreft wat volgt:

Een preek over vriendschap en vriend

Vandaag, geliefde broeders, hebben we het over vriendschap, omdat vriendschap wordt beschouwd als een van de sociale relaties waar iemand gedurende zijn hele leven het meest door wordt beïnvloed.

Vriendschap betekent dat je mensen in dit leven hebt tot wie je je in tijden van nood kunt wenden en aan hen de geheimen en zorgen kunt onthullen die in je hart leven, waardoor je veel moeilijkheden en problemen kunt overwinnen.

Vriendschap is iets heel moois, je moet ernaar streven en alles in het werk stellen om vrienden te kiezen die het vertrouwen waard zijn.

Vriendschap is ook het psychologische comfort en het gevoel van veiligheid wanneer je je goede vriend ontmoet, die de persoon is die alles over je weet, je voor- en nadelen kent, maar toch van je houdt, en die je sterke en zwakke punten kent en je trouw blijft. tijd.

Een lange preek over vriendschap

Het levensonderhoud bestaat niet alleen uit geld of rijkdom, maar een vriend kan de rijkdom en het levensonderhoud zijn die God heeft uitgekozen en u heeft gegeven toen Hij u een metgezel gaf die u niet in de steek zal laten en een vriend die bij u blijft, aan uw zijde staat en zich verheugt als je blij bent, en verdrietig als je verdrietig bent.

In onze ware religie komt vriendschap duidelijk tot uiting in…

Vriendschap van onze Meester, de Boodschapper van God, moge God hem zegenen en vrede schenken

Onze meester Abu Bakr Al-Siddiq was de eerste man die in de Boodschapper van God geloofde, en hij riskeerde al zijn geld, prestige en kinderen om God te behagen, Zijn Boodschapper te beschermen en hem tegen welke vijand dan ook te verdedigen. elke benadering te vinden waaraan de Boodschapper van God werd blootgesteld, tenzij we Abu Bakr Al-Siddiq naast hem vonden.

Vriendschap wordt duidelijk wanneer de ongelovigen samenzweren en plannen maken om de Boodschapper van God te doden. Hij ging zich verstoppen in de grot van Hira. Abu Bakr al-Siddiq wilde hem niet verlaten en hij ging met hem mee. Hier herinneren we ons de hadith van de Boodschapper van God. God.Toen hij tegen zijn trouwe vriend zei: ‘Wees niet bedroefd, God is met ons.’

“.

De vriendschap tussen hen breidde zich uit toen de Boodschapper van God hem raadpleegde over veel zaken van de islam en moslims, waardoor de moslims, na de dood van de Boodschapper van God, hun vertrouwen in Abu Bakr Al-Siddiq stelden, zodat hij de opvolger zou worden. aan de Boodschapper van God, die de status van de Islam enorm verhoogde, zelfs na de dood van de Boodschapper van God, door veroveringen en de oorlog van de afvalligen.

Een formele preek over vriendschap

Vriendschap is niet de lange lijst met namen van mensen die we in ons leven ontmoeten, maar het zijn de zielen die ons vergezellen en met ons meegaan op ons pad, zelfs in de donkerste tijden. Een vriend is, zoals we in het boek hebben geleerd,Hij is een vriend in tijden van nood.”

Hij is een vriend van alle seizoenen, een vriend van tegenspoed en voorspoed, een vriend van goedheid en een vriend van tegenspoed. Hij is degene die goed over je denkt, en als je fouten maakt, zoekt hij excuses voor je.

Hij is degene die je verdedigt als je afwezig bent, je status verhoogt, trots is op je en je succes, en zich niet voor je schaamt ondanks je fouten. Hij is degene die je ondanks de afstand niet scheidt, en voortdurend vraagt ​​naar jou, zelfs als je de hele tijd aan zijn zijde staat.

Het is niet zoals denkbeeldige vrienden die geruchten over jou geloven en dingen zeggen die niet over jou gaan, die niet blij zijn met je succes of bedroefd zijn over je mislukking.Als je een echt loyale vriend hebt, houd hem dan zoveel mogelijk vast.‘Er is een broer voor jou waar je moeder niet van heeft bevallen.’

De rechten van vriendschap en vriend in de islam

Als vervolg op ons gesprek over een preek over vriendschap en de vriend: als vriendschap zo belangrijk is in ons leven, dan moeten we altijd onthouden dat de vriend rechten heeft die we moeten vervullen;

Een nieuwe uitdrukking over vriendschapEen nieuwe uitdrukking over vriendschap

Achterklap:

Hij moet zijn roddels beantwoorden in het bijzijn van mensen als ze slecht over hem praten.

Begeleiding:

Een persoon moet zijn metgezel naar goedheid, gerechtigheid en goedheid leiden, en hem weghouden van het kwaad en de bijeenkomsten van corrupte mensen.

Intensiteit:

Is vriendschap toegestaan ​​als je je vriend in de steek laat in tijden van nood? Vroeger werd er gezegd: ‘Een vriend in tijden van nood.’

de invloed:

Een echte vriend is iemand die je beïnvloedt en een verschil maakt in je leven.

Gesprekken over vriendschap en vrienden

De Heilige Profeet besprak het belang van vriendschap en het belang van het goed kiezen van een vriend

De Boodschapper van God zei:

De gelukkigste mensen zijn degenen die omgaan met eervolle mensen

“.

Dit geeft aan hoe belangrijk het is om een ​​vriend te kiezen en de omvang van zijn invloed op je leven. Een loyale vriend is een bron van geluk en steun voor hem in deze wereld.

De Boodschapper van God zei: “Een persoon volgt de religie van zijn vriend, dus laat een ieder van jullie overwegen met wie hij samenwerkt.”

Hier legde de Boodschapper van God het belang uit van het kiezen van een vriend en dat hij een persoon moet zijn met een moreel karakter en een goed mens. Een goede vriend sleept zijn vriend mee naar het pad van leiding, en een corrupte vriend is een bron van misleiding voor zijn vriend. vriend en gooit hem in de ondergang. Daarom moet men zijn vriend goed kiezen.

De Boodschapper van God zei over vrienden:

De beste metgezellen zijn degenen die het minst disharmonisch en het meest liefdadig zijn.”

Dit betekent dat de beste vriend degene is die geen problemen heeft en een bron van problemen is voor zijn vriend, maar de beste vriendschap is degene die de genegenheid vergroot en je naar het pad van gerechtigheid leidt.

Imam Ali Ibn Abi Talib (vrede zij met hem) zei over vrienden: Hij die geen vriend heeft, heeft geen bezit.

De Boodschapper van God zei

“Het meest correcte en rechtvaardige is in het gezelschap van mensen van verlichting en begrip.”

Hier benadrukte de Profeet het gezelschap van rechtvaardige en rechtvaardige mensen die het kwaad en onfatsoenlijkheid verbieden en mensen naar gerechtigheid en het pad van leiding naar God leiden.

Net zoals de Boodschapper van God ons waarschuwde tegen het omgaan met corrupte, immorele en zondige mensen, want zij zijn het pad naar jullie vernietiging en verlies, zo zei hij:

Pas op voor omgang met immorelen, immorelen en degenen die God openlijk ongehoorzaam zijn.”

De Boodschapper van God beschreef een goede vriend als iemand die je adviseert, je het beste wenst en met je omgaat alsof je zijn broer bent. Hij is iemand die je eer beschermt, je gedrag bewaart en je niet lastert.

De Boodschapper van God zei:

Een vriend is pas een vriend als hij zijn broer in drie opzichten beschermt: zijn rampspoed, zijn afwezigheid en zijn dood.’

O moslim, je moet goed zijn in het kiezen van je vrienden, aangezien zij de weg kunnen zijn naar jouw succes in deze wereld, en zij kunnen de weg zijn naar jouw vernietiging in het leven.

Een preek over een vriend die liefheeft

In ons gesprek over een preek over vriendschap en de vriend, herinneren we ons samen met jou wat de Almachtige God zei: “En wees geduldig met degenen die hun Heer aanroepen in de ochtend en de avond.” Hier spoorde de Almachtige God ons aan om de vrome mensen te vergezellen die de Almachtige God vrezen en Hem gedenken, en er zijn dingen die moeten worden opgemerkt:

Uitspraken en gedichten van Imam Ali over vriendschap en loyaliteitUitspraken en gedichten van Imam Ali over vriendschap en loyaliteit

 • Goed bedrijf:

  Islam gebiedt ons om goede mensen te volgen en hen te vergezellen.

 • Vermijd kwaadwillende mensen:

  Onze nobele Boodschapper verbood ons om met kwaadaardige bedervers om te gaan, met hen mee te lopen of hen te vergezellen.

 • Zuiverende relaties:

  Je moet altijd kiezen voor goede relaties in je werk- of studieomgeving, en je oude relaties zuiveren en de corrupte eruit verwijderen.

 • Profetische hadith:

  Onze nobele boodschapper zei: Als een man de “religie van zijn vriend volgt, laat ieder van jullie kijken met wie hij denkt”, want je bent als een schaduw als je met hem meeloopt en met hem omgaat.

Vriendschap en vriend beïnvloeden het in deze wereld en het hiernamaals

Ken het belang van een vriend in deze wereld en het positieve of negatieve effect ervan op jezelf. Wat de invloed van een vriend in het hiernamaals betreft, die is van groter belang.

 • In het hiernamaals:

  Sommige van de voorgangers vermeldden dat Al-Siddiq in hoog aanzien stond onder de mensen van de Hel, en zij zeiden bedroefd: “Dus we hebben geen voorbidders, noch een intieme vriend.”

 • in dit leven

  Een goede vriend neemt je mee om God te vrezen, goede daden te doen en je status onder de mensen te verhogen.

Zie ook: Essay over liefdadigheid

Een preek over het belang van vriendschap en een vriend

Wetenschappers hebben bevestigd dat vriendschap en een vriend steun bieden en hen helpen de gebeurtenissen en problemen waarmee ze in het leven worden geconfronteerd te overwinnen:

Aanmoediging:

Een vriend geeft zijn vriend voldoende aanmoediging, vooral in moeilijke tijden en wanneer crises overwonnen worden.

Versterking:

Een vriend vergroot het vertrouwen van zijn vriend en vergroot zo zijn waarde en zijn vermogen om alle situaties waar hij doorheen gaat met gemak te overwinnen.

Hobby's:

Vrienden oefenen onderling dagelijkse hobby’s uit, om de routine en de verveling te doorbreken.

Positief effect:

Het helpt de ambitie van zijn metgezel te vergroten en verschillende sociale vaardigheden te verbeteren.

Luisteren:

Een vriend wordt beschouwd als de psychiater van zijn vriend, die naar zijn klachten luistert en hem passend advies geeft.

interesse:

Een vriend toont interesse in de gegevens van zijn vriend en communiceert voortdurend met hem.

vertrouwen:

Vrienden vertrouwen elkaar aanzienlijk, misschien wel overdreven, en dit ondersteunt hun onderlinge afhankelijkheid.

Houd de vriend

Heb lief voor je broer, wat je ook liefhebt voor jezelf. Dit advies is een van de grootste pijlers die jou en je vriend binden. Heb liefde voor hem, wat voor goeds je ook voor jezelf wilt. In plaats daarvan moet je liefdadig zijn voor je vriend met een glimlach, steun, en vriendelijke woorden.

Bescherm je vriend door hem te vragen, gebeden met hem aan te vragen, de Koran te reciteren en je te haasten om goede daden te verrichten. Weet dat het beste genot ter wereld een goede vriend is. Je hele leven kan voorbijgaan zonder dat een vriend je vergezelt. Daarom Als u iemand heeft die in uw woorden en daden gelooft, weet dan dat u enorm gezegend bent.

woorden over vriendschapwoorden over vriendschap

Conclusie van een formele preek over vriendschap en vrienden

Een van de grootste kwaliteiten van een vriend is dat hij geheimen moet bewaren, nooit een geheim aan jou mag onthullen en nooit een sluier over je heen mag laten vallen. Hij weegt je evenwicht in het hiernamaals en verbetert je gedrag onder de mensen in deze wereld.

Uiteindelijk hebben we u een forumpreek over vriendschap gepresenteerd. Als u vragen heeft, ontvangen wij graag uw opmerkingen onder het artikel.