موضوع تعبير

تعرف علي إذاعة مدرسية عن العلم كاملة بالمقدمة والخاتمة 2024

Wetenschap is de enige manier waarop de vooruitgang en vooruitgang van naties en landen wordt gemeten. Daarom werken veel landen voortdurend aan de ontwikkeling ervan en het introduceren van veel moderne methoden en methoden op scholen. Om studenten te helpen culturele en wetenschappelijke vooruitgang te boeken op verschillende gebieden.

Inleiding tot een schoolradio-uitzending over de status van de wetenschap in de islam

Nieuw wetenschapsuitdrukkingsonderwerp 2024

We beginnen, in de naam van God, op de radio van vandaag met te praten over de kennis die de Almachtige God ons heeft aangespoord na te streven, en het beste voorbeeld van:

Het belang van wetenschap in de islam

De openbaring van het eerste woord in de Heilige Koran, gelezen in Surah Al-Alaq.

Waar God de soera begon met het gelezen woord, wat het begin was van de openbaring aan onze meester Mohammed, moge God hem zegenen en hem vrede schenken.

Goedemorgen allemaal. De wetenschap is gekomen om de mens uit de duisternis naar het licht te brengen. De wetenschap is voldoende om mensen vooruit te helpen en mythen te verdrijven die ervoor zorgen dat de mens achterlijk en onwetend is.

إقرأ أيضا:تعرف علي موضوع تعبير عن الكذب بالعناصر الرئيسية 2024

Op dezelfde manier verricht hij handelingen die in tegenspraak zijn met de logica en het gezond verstand. De Islam heeft ons zowel in de Koran als in de biografie van de Profeet aangespoord om kennis te zoeken.

Waar de Boodschapper, moge God hem zegenen en vrede schenken, zegt:

“Wie een pad volgt op zoek naar kennis, God zal hem naar een pad naar het paradijs leiden.”

Een geurige groet aan onze luisteraars.We hebben ervoor gekozen om vandaag met jullie te praten over de kennis waartoe God en Zijn Boodschapper ons hebben aangespoord.

Het woord kennis werd meer dan eens genoemd in de Koran, en de Boodschapper van God spoorde de metgezellen altijd aan om het te leren en aan iedereen te onderwijzen.

De gevangenen werd gevraagd moslims te leren schrijven en lezen in ruil voor hun vrijlating.

Introductie bij een schoolradiostation over wetenschap en succes

Het onderwerp van een nieuwe uitdrukking over het zoeken naar kennis, de verplichting van 2024Het onderwerp van een nieuwe uitdrukking over het zoeken naar kennis, de verplichting van 2024

Wetenschap en wetenschappers hebben een belangrijke plaats in alle samenlevingen en volkeren. Zonder wetenschap zou de wereld nog steeds in duisternis gehuld zijn.

إقرأ أيضا:تعرف علي بحث عن حُسن الخُلق وتأثيره على الناس PDF 2024

De mens zou geen geneesmiddel hebben ontdekt voor veel ziekten die in het verleden als ongeneeslijk werden beschouwd, en we zouden niet in de lucht hebben kunnen vliegen met behulp van vliegtuigen.

Er wordt gezegd dat men kennis zoekt, ook al is het in China, en dit gezegde moedigt aan

Het belang van het zoeken naar kennis


Vanwege het bewustzijn en de verlichting van de geest,

Mensen zijn van nature nieuwsgierig en proberen te begrijpen en ontdekken wat er om hen heen is, wat wetenschappers ertoe heeft aangezet veel succesvolle ontdekkingen te doen op basis van eenvoudige observaties van wat er om hen heen is, zoals Newtons ontdekking van de zwaartekracht als gevolg van een appel die uit een boom viel.

De boom van kennis vertakt zich en plant zijn verwarde wortels in de wereld. De mens heeft besloten zijn mysterie en zijn codes te ontcijferen, zijn bladeren vertakken zich en groeien totdat hij de mensheid misleidt met zijn overvloedige fouten.

De uitdaging hier is om altijd kennis te zoeken, aangezien kennis een oceaan is en het niet mogelijk is om op een bepaald punt te stoppen, en hoe meer kennis iemand vermeerdert, hij beseft dat hij nog steeds veel dingen niet weet, en ons gesprek van vandaag over de schoolradio gaat over kennis.

إقرأ أيضا:تعرف علي موضوع تعبير عن اللغة العربية واهميتها بالعناصر 2024

Zie ook:Uitzending


Een leraar over het Rafq Guidance Program

Inleiding tot een schoolradio-uitzending over wetenschap en de leraar

Uitspraken van Imam Al-Shafi’i over kennisUitspraken van Imam Al-Shafi’i over kennis

De eerste plaats waar iemand onderwijs krijgt, is school, waar hij leert lezen en schrijven, en de passie voor onderzoek en ontwikkeling leert door middel van diverse en meervoudige ervaringen. Het is de eerste plaats waar iemand wordt aangemoedigd om te leren.

Hij vergeleek de leraar met een boodschapper vanwege de belangrijke boodschap die hij aan jonge kinderen aan het begin van hun leven overbrengt, namelijk om hen te instrueren en hen goed en kwaad te leren.

Wetenschap is twee kanten van dezelfde medaille. Net zoals er kennis is die heilzaam is en de beste wetenschap ter wereld is, is er ook kennis die schadelijk is en een van de ergste en gruwelijkste dingen.

We noemen bijvoorbeeld de schadelijke wetenschap van het maken van wapens en kernbommen die dagelijks honderden onschuldige mensen over de hele wereld doden. Hoewel de ontdekking van buskruit bedoeld was om goed te doen, veranderden zieke zielen deze uitvinding in het meest gruwelijke wapen op het eerste gezicht. van de aarde.

In een gesprek

De radio van vandaag gaat over wetenschap

We betuigen onze dank aan alle leraren en professoren die een belangrijke rol in ons leven spelen. Wie ons een letter leert, we worden geliefden en dankbaar voor de grootste hulp die iemand in zijn leven kan krijgen.

De leraar heeft een belangrijke plaats in ons hart, omdat hij degene is die we de hele dag meer zien dan onze moeders en vaders, en hij is degene die ons nuttige kennis en morele waarden bijbrengt, en ons opvoedt tot het doen van goede daden en altruïsme. .

Inleiding tot een schoolradio-uitzending over nuttige kennis

Na hartelijke groeten willen we ons gesprek beginnen over het onderwerp van vandaag, namelijk wetenschap en haar wonderen. Wist u dat wetenschap en wetenschappers tijdens de middeleeuwen in Europa brutaal werden bevochten en werden beschuldigd van ongeloof?

Als iemand een ontdekking onthult die hij heeft gedaan, terwijl de islamitische wereld floreerde met wetenschappers op verschillende terreinen, waarvan de belangrijkste is…

Medisch, techniek en ruimtevaart.

Dankzij de wetenschap kon de mens de ruimte bereiken, ontdekte hij de groep planeten in het zonnestelsel en kon hij over het oppervlak van de maan lopen. Mede dankzij de wetenschap werden er meerdere transportmiddelen ontwikkeld die de mens in recordtempo bereiken tijd naar zijn bestemming.

Introductie bij een schoolradiostation over wetenschap en succes

Schoolradio over wetenschapSchoolradio over wetenschap

Van onwetendheid naar kennis komen, zoals bij een bevalling, vergt inspanning, ontberingen en werk.

Dit is de reden waarom de wetenschap de voornaamste eer heeft voor de vooruitgang en vooruitgang van naties, en met de wetenschap is het menselijk leven gemakkelijker geworden. Je kunt binnen een paar uur overal ter wereld komen. Dit was onmogelijk vóór de ontdekking van vliegtuigen.

Je kunt met iedereen ter wereld praten en zij kunnen je virtuele vriend worden via internet en communicatie vanaf smartphones.

Deze kwestie was enkele eeuwen geleden een soort fantasie. Deze wetenschap maakt dromen werkelijkheid en het onmogelijke werkelijkheid. Vandaag beginnen we onze schoolradio-uitzending met vermakelijke en interessante fragmenten. Welkom het radioteam.

Kennis is de sleutel tot vooruitgang, terwijl onwetendheid en bijgeloof de reden zijn voor de achterlijkheid van mensen. Het beste waarmee we onze schoolradio vandaag kunnen beginnen is de Heilige Koran en de Hadith van de Profeet.

God de Almachtige spoorde ons aan om kennis te zoeken, dus de eerste soera in de Koran was ‘Lees’.

De beste manier om vandaag onze schoolradio te starten is met wat beschikbaar is uit het Heilige Boek van God en dat aan ons wordt voorgelezen door de leerling…

De Almachtige God zei: ((Lees in de naam van jouw Heer die schiep (1) Hij schiep de mens uit een stolsel (2) Reciteer en jouw Heer is de Meest Genereus (3)).

We kunnen de schoolradio niet starten zonder te vermelden wat er in de hadith van de nobele Profeet over kennis staat, en de leerling leest ons voor…

Hij, vrede en zegeningen zij met hem, zei: ((Wie een pad volgt op zoek naar kennis, God zal hem meenemen op een pad naar het Paradijs)).

Heilige Koran over wetenschap

Met het beste om ons radioprogramma voor vandaag te beginnen, enkele van de goede verzen van God en de Heilige Koran en de student/…..

In de naam van God, de meest genadige, de meest barmhartige

“Allah zal degenen onder jullie die geloofd hebben, en degenen aan wie kennis is gegeven in fasen, doen opstaan, en Allah is op de hoogte van wat jullie doen.” (Al-Mujadila: 11)

Een eervolle hadith over wetenschap

De Boodschapper van God, moge God hem zegenen en vrede schenken, spoorde ons aan om kennis te zoeken, vooral nadat hij ons het belang van kennis en leren in de ogen van God de Almachtige had uitgelegd en de status van geleerden in zijn nobele profetische hadiths, en met de eervolle hadith en de student/….

Op gezag van Abu Hurairah, moge God tevreden met hem zijn, zei de Boodschapper van God, moge Gods gebeden en vrede met hem zijn: (Wie een pad volgt op zoek naar kennis, God zal daarmee voor hem een ​​pad naar het paradijs gemakkelijk maken. ) Verteld door Muslim.

Zie ook:Uitzending


Een les over respect en waardering

Een schooltoespraak over wetenschap

Een gebed over kennisEen gebed over kennis

Mijn medestudenten, mannelijke en vrouwelijke studenten, kennis is de versiering van de mens, de ziel van het hart en de voeding van de geest.

Daarom moeten we wetenschap zien als het verwerven van kennis en informatie die ons helpt tijdens ons praktische en professionele leven.

En niet alleen voor memoriseren en examens, en met het woord van vandaag getiteld “

Het belang van wetenschap voor het opbouwen van naties

“En de leerling/….

De islamitische religie kwam met veel verschillende onderwerpen, waaronder goede waarden en moraal, geloof, waarheid en gerechtigheid.

Dit alles heeft een duidelijke wetenschappelijke basis, en zonder wetenschap kan een mens de rest van de wetenschappen niet kennen, of met anderen omgaan.

Sinds onheuglijke tijden gelooft de islamitische religie dat kennis de basis van alles is, omdat kennis je ervan weerhoudt fouten te maken.

Niet alleen dat, maar het helpt u ook de juiste weg te vinden die u moet volgen.

Ook moedigen veel nobele profetische hadiths kennis aan, zoals de Boodschapper van God, moge God hem zegenen en vrede schenken, zei:

Zoek kennis van de wieg tot het graf

“.

Daarom zien we dat alleen ontwikkelde landen de waarde van wetenschap zien en het belang ervan kennen bij het opbouwen van staten en naties, vooral omdat veel landen op zoek zijn naar geavanceerde methoden en verfijnde methoden om studenten op te bouwen en de mensen op te leiden voor vooruitgang en vooruitgang.

De wetenschap werkt ook aan de ontwikkeling van de samenleving door veel diensten te verlenen op alle economische, sociale en politieke terreinen en assen.

Het ontdekken van de oorzaken waar de mens sinds de oudheid geen weet van had, en het vermogen om veel van de gebruikte gereedschappen te vervaardigen.

De geschiedenis zal zich herinneren dat de wetenschap de mens heeft geholpen de maan te bereiken met behulp van een raket, en zal leren over de veranderingen die op aarde plaatsvonden vóór het begin van de schepping.

Een smeekbede op de schoolradio over wetenschap

In vervolg op ons gesprek over een schoolradio-uitzending over wetenschap, zijn er veel smeekbeden die ons aansporen om kennis te zoeken en te zoeken, naast het helpen van ons bij het zoeken naar kennis, en met smeekbeden en de student/…..

Een gebed over kennisEen gebed over kennis

O God, leer ons uw kennis, o Heer der werelden, en doe er ons voordeel mee.

O God, wij bidden tot U, Heer der Werelden, om ons te voorzien van nuttige kennis, voldoende voedsel en aanvaardbaar werk.

O mijn Heer, maak het pad van kennis gemakkelijk voor mij, verlicht mijn pad, open mijn geest, doe mij er voordeel mee in deze wereld en verhoog mijn gelederen op de Dag der Opstanding.

O God, zegen onze geleerden voor ons, doe ons voordeel met hen en plaats ze in tuinen van gelukzaligheid.

Mijn Heer, ontneem ons niet uw kennis en schenk ons ​​de mogelijkheid om ermee te werken, zodat we er mensen en naties van kunnen profiteren.

Zie ook:Uitzending


Uitgebreide tutorial over de Dag van de Arbeid

Zijn wijsheid over kennis

Een paragraaf met wijsheid over wetenschap. We presenteren u de meest prominente dingen die zijn gezegd over het belang van wetenschap.

Koranverzen over wetenschapKoranverzen over wetenschap

 • Kennis zonder geweten is als een lichaam zonder ziel.

 • De wetenschap heeft alle kwaden kunnen aanpakken, maar heeft er geen remedie voor gevonden, zoals onverschilligheid ten opzichte van zichzelf.

 • God de Almachtige gebood de Profeet om niet bevooroordeeld te zijn ten opzichte van zichzelf in de aanbidding, maar beval hem eerder om zijn kennis te vergroten, dus zei hij:

  ((En zeg: oh mijn Heer, vergroot mijn kennis)).

 • Wie hard werkt, vindt, wie zaait, zal oogsten, en wie glorie zoekt, blijft de hele nacht wakker.

 • De duisternis van onwetendheid wordt niet gevoeld door degenen die het plezier van kennis hebben geproefd.

 • Wetenschap van het licht en de duisternis van onwetendheid.

 • Het voeden van de geest is veel belangrijker dan het voeden van de magen.

 • Kennis is de zon van de leerling.

 • Kennis op jonge leeftijd is als graveren op steen.

 • Iedereen die het plezier van wetenschap en kennis beseft, zal dit niet opgeven tot de dood.

 • Wetenschap is een maatstaf voor de vooruitgang en ontwikkeling tussen landen.

 • Onwetendheid is een duistere put; wie er ook binnengaat, zal er nooit meer uit kunnen komen.

 • Met kennis kunnen landen vooruitgang boeken en de hoogste posities bereiken.

 • Het eerste pad naar kennis is stilte, het tweede pad is goed luisteren en het derde pad is het onthouden van kennis.

 • Het vierde pad naar kennis is werken met wat je hebt geleerd, en het vijfde pad is het verspreiden van wat je hebt geleerd en geweten.

 • Degene die kennis verbergt, zal op de Dag der Opstanding met een toom van vuur worden beteugeld.

  Het wordt als een van de ergste zonden beschouwd om kennis voor anderen te verbergen.

Zie ook:

Over pesten gesproken voor schoolradio

Conclusie van een schoolradio-uitzending over wetenschap

Een nieuwe uitdrukking voor het zoeken naar kennisEen nieuwe uitdrukking voor het zoeken naar kennis

 • Mijn medestudenten, mannen en vrouwen, wetenschap is de enige manier waarop iemand veel van de moeilijkheden waarmee hij in het leven te maken krijgt, kan overwinnen.

 • Met de wetenschap kunnen we vijanden het hoofd bieden, veel ziekten genezen en met feiten en ideeën komen.

 • Wij studenten moeten worden uitgerust met het wapen van kennis en kennis, zoals de Boodschapper van God, moge God hem zegenen en vrede schenken, zei:

  Iedereen die de taal van een volk kent, is veilig voor hun bedrog.”

 • We bidden tot de Almachtige God om ons voordeel te doen en ons te voorzien van kennis en meer kennis, en om ons te helpen met deze kennis te werken en deze op alle gebieden toe te passen, en om onze staat en onze islamitische natie ten goede te komen.

 • Tot slot, met mijn oprechte groeten en waardering voor onze geachte directeur, onze lieve leraren en mijn medestudenten, mannen en vrouwen.

 • Ik neem geen afscheid van je, maar ik zeg: moge Gods vrede, barmhartigheid en zegeningen met je zijn. Tot weer een hernieuwde ontmoeting, als God het wil, met groeten van de familie van het radioprogramma voor vandaag. De student/… was bij je .

السابق
تعرف علي هل تعلم عن ريفالدو قصير ومفيد 2024
التالي
تعرف علي هل تعلم عن رونالدينيو قصير ومفيد 2024